Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie36
 • studenci49
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe27
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd38
ARCHIWUM
Wróć do listy

Powiat ciechanowski: Stypendia w ramach Funduszu „Sztuka Młodych” 2020

organizator:

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M Konopnickiej w Ciechanowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 20.03.2020

Powiat ciechanowski: Stypendia w ramach Funduszu „Sztuka Młodych” 2020

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie informuje, że można już składać podania o przyznanie jednorazowego stypendium w ramach Funduszu „Sztuka Młodych”. Podania o przyznania stypendium, wraz z opisem osiągnięć (mile widziana dokumentacja) można składać w Sekretariacie PCKiSz lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie – Fundusz „Sztuka Młodych” – do 20 marca 2020 r.

REGULAMIN Funduszu „Sztuka Młodych” przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

 • Fundusz został utworzony dla potrzeb wspierania młodych adeptów sztuk w zakresie tańca, plastyki, muzyki, śpiewu, teatru i innych form artystycznych, realizowanych przez osoby kształcące się i działające w instytucjach upowszechniania kultury i placówkach oświatowych na terenie powiatu ciechanowskiego.
 • Fundusz jest tworzony ze środków pozyskanych w ramach corocznego Koncertu Noworocznego GALA.
 • Środki pozyskiwane są ze sprzedaży biletów na Koncert, a także w inny sposób wynikający z porozumienia pomiędzy PCKiSz a darczyńcą.
 • Pozyskane środki finansowe protokólarnie przekazywane są na odrębne konto bankowe PCKiSz.
 • Funduszem dysponuje Komisja Funduszu, powoływana corocznie przez Dyrektora PCKiSZ, w celu rozpatrzenia podań o stypendia.
 • Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół o podziale środków Funduszu w postaci jednorazowych – w danym roku stypendiów. Stypendyści otrzymują list gratulacyjny, potwierdzający przyznanie stypendium. Treść protokółu podaje się do publicznej wiadomości.
 • Stypendium może być przyznane na umotywowany wniosek w zakresie pokrycia w części lub całości zajęć warsztatowych, zakupu instrumentu bądź jego remontu, zakupu wydawnictw fachowych, pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, kostiumów, scenografii, wyposażenia pracowni itd.
 • Wypłacenie przyznanej kwoty następuje po okazaniu stosownych dokumentów finansowych, stwierdzających poniesione koszty lub na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę pełnoletnią o wykorzystaniu środków zgodnie z celami Funduszu. Stypendium należy wykorzystać do 15 listopada w roku jego przyznania.
 • Sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie wyjaśnia Dyrektor PCKiSz. Decyzje podjęte przez Dyrektora PCKiSz są ostateczne.

Informacje pochodzą ze strony: pckisz.pl.

Zobacz, jakie inne stypendia dla artystów znajdziesz w naszej bazie!

Kontakt

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M Konopnickiej w Ciechanowie
ul. Strażacka 5
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 42 96
pckisz@pckisz.pl
www.pckisz.pl