Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w ramach Funduszu Rozwiń Skrzydła im. J. i J. Putka

organizator:

Fundacja im. Stefana Batorego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2013

Stypendia w ramach Funduszu Rozwiń Skrzydła im. J. i J. Putka

Fundusz oferuje:

* stypendia rekrutacyjne na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.),
* stypendia na I rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy roku akademickiego (od września do czerwca),
* możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich w polskich uczelniach państwowych, rekomendowani przez organizacje uczestniczące w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne lub przez Kapitułę Funduszu.

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2013/2014 należy składać do 1 marca 2013 roku.

O stypendia rekrutacyjne oraz stypendia na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
a. zdają maturę w danym roku szkolnym;
b. zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
c. pochodzą z niezamożnych rodzin o dochodzie netto w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 750 zł miesięcznie;
d.otrzymali rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne Fundacji im. Stefana Batorego

Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:
a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy zamiaru studiowania na wybranym kierunku i plany dotyczące pracy zawodowej po ukończeniu studiów oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);
b. kopię świadectwa ukończenia 2 klasy liceum lub 3 klasy technikum;
c. zestawienie ocen z pierwszego semestru klasy maturalnej, poświadczone przez wychowawcę lub dyrektora;
Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 marca e-mailem na adres: rozwinskrzydla@batory.org.pl, a podpisany formularz wraz z kopią świadectwa odpowiednio z 2 lub 3 klasy i z zestawieniem ocen z pierwszego semestru klasy maturalnej – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Rozwiń Skrzydła” (decyduje data stempla pocztowego).

Rekomendacja organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne powinna być przysłana bezpośrednio do Fundacji im. Stefana Batorego e-mailem na adres: rozwinskrzydla@batory.org.pl do 1 marca.

Informacje pochodzą ze strony www.batory.org.pl

Kontakt

Fundacja im. Stefana Batorego
ul.Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa


www.batory.org.pl