Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia w ramach Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

organizator:

Fundacja im. Stefana Batorego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2013

Stypendia w ramach Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych, rekomendowani przez organizacje uczestniczące w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne lub przez Fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia.

Stypendia zostaną przyznane osobom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Prawa i Administracji UW lub inne studia humanistyczne na UW (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Wydział Neofilologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Orientalistyczny, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).

Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na I rok studiów Fundusz oferuje:
a. wsparcie naukowe udzielane przez opiekunów w postaci konsultacji przez pocztę elektroniczną i ewentualnie bezpośrednich spotkań mających na celu pomoc w przygotowaniu się do matury i/lub egzaminów wstępnych na studia;
b. stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
c. pomoc w aklimatyzacji w Warszawie (znalezieniu miejsca odbywania praktyk, mieszkania, pracy, w poznaniu zasad funkcjonowania w dużym mieście).

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
a. zdają maturę w danym roku szkolnym;
b. zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na uczelniach wymienionych w pkt. 1;
c. pochodzą z niezamożnych rodzin;
d. są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne;
e. otrzymają rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne lub Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”.

Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:
a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy wyboru tych kierunków oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej;
b. kopie: świadectwa ukończenia 2 klasy liceum lub 3 klasy technikum oraz wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych;
c. zestawienie ocen z pierwszego semestru klasy maturalnej, poświadczone przez wychowawcę lub dyrektora;
Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 marca e-mailem na adres: szanse@batory.org.pl, a podpisany formularz wniosku wraz z kopiami świadectwa odpowiednio z 2 lub 3 klasy i wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych oraz z zestawieniem ocen z pierwszego semestru klasy maturalnej – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Iwony Winiarskiej” (decyduje data stempla pocztowego).

Rekomendacja organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne lub Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” powinna być przysłana bezpośrednio do Fundacji im. Stefana Batorego e-mailem na adres: szanse@batory.org.pl do 1 marca 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony www.batory.org.pl

Kontakt

Fundacja im. Stefana Batorego
ul.Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa


www.batory.org.pl