Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w ramach Funduszu im. Grażyny Gęscickiej

organizator:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.09.2012

Stypendia w ramach Funduszu im. Grażyny Gęscickiej

Konkurs Młodzieżowy Animator – II edycja

Celem Konkursu „Młodzieżowy Animator” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa warunków socjalnych dzieci i młodzieży, które są aktywnymi wolontariuszami lub inicjują zmiany w swoich społecznościach lokalnych. Nagrodą w Konkursie jest stypendium im. Grażyny Gęsickiej, które umożliwi młodym ludziom dalsze zdobywanie wiedzy i  rozwijanie zainteresowań. Konkurs realizowany jest w ramach Funduszu Stypendialnego im. Grażyny Gęsickiej.

Odbiorcy stypendiów

Stypendia im. Grażyny Gęsickiej przyznawane są uczniom szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) i studentom działającym woluntarystycznie lub na rzecz społeczności, utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezamożnych rodzin.

Organizatorzy
Konkurs „Młodzieżowy Animator” organizowany jest przez  Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkami Działaj Lokalnie i lokalnymi organizacjami partnerskimi, które bardzo dobrze znają środowiska kandydatów do stypendium. Do organizacji, które mogą zgłaszać kandydatów do stypendium należą:

 • Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego (Elbląg),
 • Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000″ (Tomaszów Mazowiecki),
 • Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM (Zelów),
 • Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (Biłgoraj),
 • Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika (Bystrzyca Kłodzka),
 • Nidzicki Fundusz Lokalny (Nidzica),
 • Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego (Leżajsk),
 • Sokólski Fundusz Lokalny (Sokółka),
 • Raciborski Fundusz Lokalny (Racibórz),
 • Fundusz Lokalny RAMŻA (Czerwionka-Leszczyny),
 • Gołdapski Fundusz Lokalny (Gołdap),
 • Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT (Kwidzyn),
 • Fundusz Tratwa Szczecinek (Szczecinek),
 • Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” (Płock/Grzybów),
 • Białobrzeskie Centrum Obywatelskie, Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej „Koalicja dla Młodych” (Białobrzegi),
 • Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” (Radom),
 • Stowarzyszenie „CZAJNIA” (Tomaszów Lubelski),
 • Stowarzyszenie W.A.R.K.A- Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa(Warka),
 • Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” (Zaleszany),
 • Stowarzyszenie Tutor (Ciechanowiec),
 • Stowarzyszenie na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań” (Iława).

Zasady uczestnictwa
Ośrodki Działaj Lokalnie i lokalne organizacje partnerskie przeprowadzają pierwszy etap rekrutacji polegający na zebraniu wniosków od kandydatów i wyborze maksymalnie 3 najlepszych zgłoszeń, które następnie zostaną przesłane do Akademii. Wnioski przesyłane przez organizacje współpracujące powinny być uzupełnione o kartę nominacyjną, uzasadniającą zgłoszenie kandydata wraz z uwzględnieniem osiągnięć naukowych lub artystycznych.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 28 września 2012 r.
w formie wypełnionego formularza wniosku zgłoszeniowego oraz karty nominacyjnej, przesłanych w wersji elektronicznej na adres: k.jurek@filantropia.org.pl.

Procedura wyboru

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Stypendialna wyłoni stypendystów, którzy otrzymają  stypendium im. Grażyny Gęsickiej. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 31 października 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.filantropia.org.pl

Kontakt

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
k.jurek@filantropia.org.pl
www.filantropia.org.pl