Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia w Polsce dla obywateli krajów należących do partnerstwa wschodniego UE

organizator:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.07.2013

Stypendia w Polsce dla obywateli krajów należących do partnerstwa wschodniego UE

O stypendium mogą ubiegać się cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Partnerstwa Wschodniego UE (lista krajów, do których kierowana jest inicjatywa dostępna na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/partnerstwo_wschodnie) zamierzający rozpocząć studia doktoranckie od roku akademickiego 2013/14 lub już je odbywający.
W przypadku tych ostatnich wymagane jest, aby studiowali na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców oraz nie ponosili kosztów kształcenia. Językiem studiów jest zasadniczo język polski ale za zgodą uczelni przyjmującej możliwe są studia w innym języku.
Wnioski na stypendia winny być składane do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej za pośrednictwem szkoły wyższej przyjmującej cudzoziemca na studia doktoranckie do dnia 5 lipca 2013 r.
Do kwestionariusza (do pobrania ze strony BUWiWM ) konieczne jest dołączenie:
 • kopii dyplomu (wraz z suplementem) ukończenia studiów magisterskich w Polsce bądź kopii  dyplomu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów doktoranckich  w państwie jego wydania (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);
 • wstępnej zgody na przyjęcie (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);
 • opinii dwóch samodzielnych pracowników naukowych (w tym co najmniej jednego z Polski);
 • życiorysu wraz z listem motywacyjnym;
 • kopii dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (dotyczy osób już studiujących w Polsce lub posiadających ważną wizę).
O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 31 lipca 2013 r.
Informacje pochodzą ze strony www.buwiwm.edu.pl

Kontakt

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
www.buwiwm.edu.pl