Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne36
 • sportowe28
 • socjalne13
 • naukowe95
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd76
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w Polsce dla obywateli krajów należących do partnerstwa wschodniego UE

organizator:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.07.2013

Stypendia w Polsce dla obywateli krajów należących do partnerstwa wschodniego UE

O stypendium mogą ubiegać się cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Partnerstwa Wschodniego UE (lista krajów, do których kierowana jest inicjatywa dostępna na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/partnerstwo_wschodnie) zamierzający rozpocząć studia doktoranckie od roku akademickiego 2013/14 lub już je odbywający.
W przypadku tych ostatnich wymagane jest, aby studiowali na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców oraz nie ponosili kosztów kształcenia. Językiem studiów jest zasadniczo język polski ale za zgodą uczelni przyjmującej możliwe są studia w innym języku.
Wnioski na stypendia winny być składane do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej za pośrednictwem szkoły wyższej przyjmującej cudzoziemca na studia doktoranckie do dnia 5 lipca 2013 r.
Do kwestionariusza (do pobrania ze strony BUWiWM ) konieczne jest dołączenie:
 • kopii dyplomu (wraz z suplementem) ukończenia studiów magisterskich w Polsce bądź kopii  dyplomu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów doktoranckich  w państwie jego wydania (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);
 • wstępnej zgody na przyjęcie (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);
 • opinii dwóch samodzielnych pracowników naukowych (w tym co najmniej jednego z Polski);
 • życiorysu wraz z listem motywacyjnym;
 • kopii dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (dotyczy osób już studiujących w Polsce lub posiadających ważną wizę).
O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 31 lipca 2013 r.
Informacje pochodzą ze strony www.buwiwm.edu.pl

Kontakt

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
www.buwiwm.edu.pl