Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w dziedzinie kultury – Świdnica

organizator:

Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizac

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 30.11.2014

Stypendia w dziedzinie kultury – Świdnica

Jeszcze do 30 listopada można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury. Stypendium przyznaje Prezydent Świdnicy. Zgodnie z regulaminem, który zawiera uchwała nr XXIII/308/08 z dnia 10 października 2008 r. oraz nr XLIII/521/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 marca 2010 r. stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
 • wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, opieki nad zabytkami,
 • mieszka w Świdnicy.
 • Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić osoba zainteresowana, bądź w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie. Formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały (w załączeniu).
Osoba, której przyznano stypendium obowiązana jest do:
 • podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium,
 • wykonania przyjętego programu stypendium, w szczególności założonego celu, uwzględniającego efekt promocyjny dla Miasta Świdnicy,
 • przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z realizacji części lub całości programu stypendium,
 • w przypadku niezrealizowania programu stypendium, stypendysta jest zobowiązany zwrócić pobrane stypendium.
Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.
Wnioski adresowane na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 27, w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. Uchwały określające zasady przyznawania stypendiów są do wglądu w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pokój nr 126 (tel. 74 8562 852) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl
Informacje pochodzą ze strony: http://um.swidnica.pl

Kontakt

Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizac
ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 27
Świdnica
tel. 74 8562 852