Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne31
 • sportowe26
 • socjalne11
 • naukowe87
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia uznaniowe dla dzieci i młodzieży – Mysłowice

organizator:

Urząd Miasta Mysłowice

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 10.10.2016

Stypendia uznaniowe dla dzieci i młodzieży – Mysłowice

 Do dnia 10 października br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta można składać wnioski o stypendia uznaniowe przyznawane w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”. Stypendia są przyznawane w trzech dziedzinach: naukowej, sportowej i artystycznej.

Stypendium można przyznać uczniom, mieszkańcom Mysłowic, uczęszczającym do:
1) szkół podstawowych klas IV-VI,
2) gimnazjów,
3) szkół ponadgimnazjalnych,
którzy osiągają wysokie wyniki w nauce lub inne znaczące osiągnięcia w dziedzinie: nauki, kultury, kultury
fizycznej i sportu.
Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się:
1) uczniowie – laureaci olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej
wojewódzkim,
2) uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim
lub wojewódzkim w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach itp.,
3) uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami sportowymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim
lub wojewódzkim,

Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:

 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i sportowych,
 • Radni Rady Miasta Mysłowice,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Sam zainteresowany lub jego opiekun prawny.

Wnioskujący o przyznanie stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek,
2. Zaświadczenie o otrzymanej ocenie z zachowania i średniej ocen za ostatni rok szkolny wystawione przez
dyrektora szkoły,
3. Opinia dyrektora szkoły,
4. W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
5. Kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia, potwierdzone za zgodność
z oryginałem /przez dyrektora szkoły, trenera/.

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Mysłowice w terminie do 10 października
danego roku kalendarzowego.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biurze Obsługi Mieszkańca i Wydziale Edukacji, a także w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.myslowice.pl

Kontakt

Wydział Edukacji
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
tel. 32 31 71 340
um@myslowice.pl
www.myslowice.pl

Dokumenty

do pobrania