Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci49
 • absolwenci16
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne16
 • artystyczne31
 • naukowe66
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie12
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • pomorskie4
 • śląskie8
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd46
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

organizator:

.

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 07.05.2009

Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

Warunki aplikacji

Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

Działania 2.2.ZPORR
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spoza Poznania, którzy uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz jednocześnie:

 • zamieszkujący na obszarach wiejskich lub
 • w miastach do 5 tys. mieszkańców lub
 • w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą.

Dochód uprawniający do pobierania stypendium nie może przekraczać kwoty 504zł lub 583zł miesięcznie na osobę w rodzinie, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne (nie musi to być uczeń ubiegający się o stypendium). Obliczenie dochodu następuje na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego za rok 2007 wraz z inną dokumentacją potwierdzającą uzyskane w tym czasie dochody.

Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą złożyć stosowne wnioski wraz z załącznikami.

Formularze wniosków i załączników oraz wszelkie niezbędne informacje można również uzyskać bezpośrednio w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl oraz www.poznan.pl

Informacji udziela Biuro Informacji Teleinformatycznej „Call Center”  pod numerem  646 33 44 lub w Poznańskim Centrum Świadczeń 878 59 68 lub 64.

Wnioski w terminie do 7 maja 2009r wraz z dokumentacją należy składać  w Poznańskim Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1 w godzinach urzędowania: poniedziałki 7.30 – 16.00, piątek 7.30 – 15.00, w pozostałe dni tygodnia 7.30 – 15.30.

W dniu 7 maja 2009 Punkt Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń będzie czynny do godz. 20.00

 

Informacje pochodzą ze strony www.poznan.pl/mim/public/rzecznik/news.html?co=print&id=31607&instance=1095〈=pl&parent=0

 

Kontakt

.
.
.