Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe74
 • inne10
 • socjalne9
 • sportowe27
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2022

organizator:

Urząd Miasta Szczecin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 01.03.2022

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2022

Wnioski można składać do 1 marca br. Autorzy najciekawszych projektów mają szansę zdobyć nawet 17 000 zł.

Stypendia zostaną przyznane w dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).

Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury (animacja i edukacja kulturalna)

Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego z procedurą WK-X, należy przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami na adres mailowy: wk@um.szczecin.pl. Dodatkowo wniosek należy obligatoryjnie wysłać również w wersji papierowej (bez załączników) na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty lub złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62) w magistracie.

Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 1 marca 2022 r. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej złożonego osobiście w kancelarii lub data stempla pocztowego (w przypadku wniosków nadesłanych pocztą).

Do wniosku w wersji elektronicznej należy obligatoryjnie dołączyć załączniki w postaci skanów, zdjęć lub pliku PDF :

 1. życiorys artystyczny;
 2. portfolio lub dokumentację twórczości
 3. rekomendacje projektu od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub od związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub od dyrektora instytucji kultury.

Dodatkowe informacje:

 1.  Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
 2. Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.
 3. Realizacja projektu musi zostać zakończona do 31 grudnia 2022 r.
 4. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
 5. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.
 6. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej.
 7. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo. Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2022 wynosić będzie nie mniej niż 3 000,00 zł brutto i nie więcej niż 17 000,00 zł brutto.
 8. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego.

Szczegółowe informacje tegorocznego naboru wniosków o przyznanie stypendiów twórczych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (zakładka Wydział Kultury).

Informacje pochodzą ze strony: wiadomosci.szczecin.eu

Więcej ofert stypendiów artystycznych można znaleźć w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 4245 651
wk@um.szczecin.pl
bip.um.szczecin.pl