Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne13
 • socjalne4
 • inne4
 • naukowe25
 • sportowe5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2020 – II nabór

organizator:

Urząd Miasta Szczecin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 22.04.2020

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2020 – II nabór

Prezydent Miasta Szczecin ogłasza drugi nabór wniosków na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin w roku 2020.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.

Stypendia twórcze przyznawane będą w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).

Osoba ubiegająca się o stypendium twórcze musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.

Z możliwości ubiegania się o stypendium twórcze wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.

Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego z procedurą WK-X, należy przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami w postaci skanów, zdjęć lub wersji PDF na adres mailowy: wk@um.szczecin.pl. Ponadto przedmiotowy wniosek należy obligatoryjnie wysłać również w wersji papierowej (bez załączników) na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty albo wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do prawego skrzydła Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Do wniosku w wersji elektronicznej należy obligatoryjnie dołączyć załączniki w postaci skanów, zdjęć lub pliku PDF :

 1. życiorys artystyczny;
 2. portfolio lub dokumentację działalności artystycznej (zaleca się prezentację o objętości maksymalnie 20 stron);
 3. rekomendacje projektu od osób mających dokonania w dziedzinie,której dotyczy wniosek o stypendium lub od związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub od dyrektora instytucji kultury.

Niedostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji papierowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem, będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o Stypendium Twórcze Miasta Szczecin.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków w wersji elektronicznej i tradycyjnej,papierowej upływa z dniem 22 kwietnia 2020 r. godzina 23.59 W budżecie Miasta Szczecin na rok 2020 zaplanowano na Stypendia Twórcze kwotę 100 000 zł. Kwota ta ulega zwiększeniu o 200 000 zł i wyniesie łącznie 300 000 zł.

Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2020 wynosić będzie nie mniej niż 3 000,00 zł brutto i nie więcej niż 15 000,00 zł brutto.

VI. INFORMACJE DODATKOWE
Pierwszy nabór wniosków o Stypendia Twórcze Miasta Szczecin zakończył się w dniu 29 lutego 2020 r. i z uwagi na wprowadzone ograniczenia wynikające z zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 nie został rozstrzygnięty do czasu niniejszego ogłoszenia.

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w ramach pierwszej edycji Stypendium Twórczego Miasta Szczecin w roku 2020 mają możliwość ich aktualizacji w trybie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski,które nie wymagają aktualizacji będą podlegać ocenie zgodnie z przyjętą procedurą.

Wszelkich szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat naboru udziela Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin, tel. 91 4245 651 lub 914245 657 lub 91 4245 993, e-mail: wk@um.szczecin.pl lub jkozakow@um.szczecin.pl

Informacje pochodzą ze strony: bip.um.szczecin.pl

Więcej ofert stypendiów artystycznych można znaleźć w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 4245 651, 914245 657, 91 4245 993
wk@um.szczecin.pl
bip.um.szczecin.pl