Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie39
 • studenci50
 • absolwenci20
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni44
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe16
 • inne4
 • sportowe33
 • artystyczne18
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd43
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2022

organizator:

Urząd Miasta Krakowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2022

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2022

Od dziś, 3 stycznia można składać wnioski do konkursu Stypendia Twórcze Miasta Krakowa. O stypendium na realizację projektu artystycznego w jednej z 16 dziedzin mogą ubiegać się artyści, animatorzy i managerowie kultury, a także osoby zajmujące się opieką nad zabytkami w Krakowie. Na stypendia miasto przeznaczy aż milion złotych, co umożliwi wyłonienie 100 laureatów i wsparcie 100 projektów stypendialnych.

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa zostały ustanowione w 1994 r. przez Radę Miasta Krakowa, aby wspierać i promować krakowskich artystów oraz promotorów kultury. Stypendia ułatwiają szczególnie uzdolnionym osobom realizację autorskich projektów artystycznych oraz podjęcie dodatkowej, specjalistycznej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych. Stypendium pomaga rozwinąć warsztat twórczy bądź zrealizować wymarzony projekt.

Laureaci konkursu w danej kategorii otrzymują 10 000 złotych na realizację przedsięwzięcia w terminie maj–grudzień 2022 r. Wnioski przyjmowane są w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne (w tym projektowanie przemysłowe oraz moda), architektura, muzyka poważna, muzyka popularna, taniec, teatr, film, niematerialne dziedzictwo Krakowa: folklor i tradycja, kultura ludowa, opieka nad zabytkami, kultura cyfrowa, intermedia: projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury, „street art” – sztuka uliczna. Można złożyć tylko jeden wniosek, wskazując konkretną kategorię. W konkursie nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe.

Na edycję Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa w roku 2022 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK przeznaczył aż 1 000 000 zł. Oznacza to wsparcie dla 100 projektów stypendialnych i wyłonienie 100 laureatów. Dla porównania: ubiegłoroczna edycja stypendiów objęła 60 projektów na łączną kwotę 600 000 zł.

Jak złożyć wniosek?
Wnioski o stypendium są zbierane od 3 do 31 stycznia. Potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wniosek można złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePuap na adres: kd.umk@um.krakow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2022”. Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 5 MB.

W przypadku braku możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną, należy go przesłać na adres pocztowy: Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków lub złożyć na dzienniku podawczym w głównym budynku Magistratu Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Wypełniony i podpisany wniosek należy umieścić w teczce z gumką, którą należy zapakować do koperty o formacie A4 (koperta pozostaje elementem wniosku, dołączona zostaje do dokumentacji i załączników złożonych przez kandydata) z dopiskiem na kopercie: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2022”. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą tradycyjną o dochowaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji na temat konkursu, jak również formularz zgłoszeniowy do pobrania można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UMK. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 1232.

Informacje pochodzą ze strony: www.krakow.pl

Przejrzyj też inne oferty stypendiów dla artystów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa
plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
tel. 12 616 1232
kd.umk@um.krakow.pl
www.krakow.pl