Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci75
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe93
 • inne15
 • artystyczne33
 • socjalne13
 • sportowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd72
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2022

organizator:

Urząd Miasta Krakowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2022

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2022

Od dziś, 3 stycznia można składać wnioski do konkursu Stypendia Twórcze Miasta Krakowa. O stypendium na realizację projektu artystycznego w jednej z 16 dziedzin mogą ubiegać się artyści, animatorzy i managerowie kultury, a także osoby zajmujące się opieką nad zabytkami w Krakowie. Na stypendia miasto przeznaczy aż milion złotych, co umożliwi wyłonienie 100 laureatów i wsparcie 100 projektów stypendialnych.

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa zostały ustanowione w 1994 r. przez Radę Miasta Krakowa, aby wspierać i promować krakowskich artystów oraz promotorów kultury. Stypendia ułatwiają szczególnie uzdolnionym osobom realizację autorskich projektów artystycznych oraz podjęcie dodatkowej, specjalistycznej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych. Stypendium pomaga rozwinąć warsztat twórczy bądź zrealizować wymarzony projekt.

Laureaci konkursu w danej kategorii otrzymują 10 000 złotych na realizację przedsięwzięcia w terminie maj–grudzień 2022 r. Wnioski przyjmowane są w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne (w tym projektowanie przemysłowe oraz moda), architektura, muzyka poważna, muzyka popularna, taniec, teatr, film, niematerialne dziedzictwo Krakowa: folklor i tradycja, kultura ludowa, opieka nad zabytkami, kultura cyfrowa, intermedia: projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury, „street art” – sztuka uliczna. Można złożyć tylko jeden wniosek, wskazując konkretną kategorię. W konkursie nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe.

Na edycję Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa w roku 2022 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK przeznaczył aż 1 000 000 zł. Oznacza to wsparcie dla 100 projektów stypendialnych i wyłonienie 100 laureatów. Dla porównania: ubiegłoroczna edycja stypendiów objęła 60 projektów na łączną kwotę 600 000 zł.

Jak złożyć wniosek?
Wnioski o stypendium są zbierane od 3 do 31 stycznia. Potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wniosek można złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePuap na adres: kd.umk@um.krakow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2022”. Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 5 MB.

W przypadku braku możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną, należy go przesłać na adres pocztowy: Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków lub złożyć na dzienniku podawczym w głównym budynku Magistratu Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Wypełniony i podpisany wniosek należy umieścić w teczce z gumką, którą należy zapakować do koperty o formacie A4 (koperta pozostaje elementem wniosku, dołączona zostaje do dokumentacji i załączników złożonych przez kandydata) z dopiskiem na kopercie: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2022”. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą tradycyjną o dochowaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji na temat konkursu, jak również formularz zgłoszeniowy do pobrania można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UMK. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 1232.

Informacje pochodzą ze strony: www.krakow.pl

Przejrzyj też inne oferty stypendiów dla artystów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa
plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
tel. 12 616 1232
kd.umk@um.krakow.pl
www.krakow.pl