Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne11
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia twórcze i artystyczne Miasta Zielona Góra na rok 2012

organizator:

Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 30.04.2012

Stypendia twórcze i artystyczne Miasta Zielona Góra na rok 2012

Urząd Miasta Zielona Góra informuje, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2012r. składać można wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2012.

1. Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
– literatura,
– muzyka,
– taniec,
– sztuki plastyczne,
– fotografia i film,
– teatr,
– architektura.

2. Stypendia mogą być przyznawane osobom zamieszkałym w Zielonej Górze lub w innych miejscowościach w kraju i za granicą, jeżeli ich działania twórcze lub artystyczne dotyczą Miasta Zielona Góra.
3. Stypendia przyznaje się w następujących grupach wiekowych:

 • dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół artystycznych ,
 • dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych, przy czym przez absolwenta rozumie się osoby, które ukończyły studia nie dawniej, niż dwa lata temu,
 • dla twórców i artystów, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.

4. Stypendia w uzasadnionych przypadkach mogą być przyznawane corocznie tym samym osobom.

5. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

 • szkoły, w przypadku uczniów, studentów i absolwentów,
 • zainteresowani twórcy i artyści,
 • instytucje artystyczne i placówki upowszechniania kultury,
 • związki i stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów,
 • inne jednostki organizacyjne, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w danej dziedzinie kultury i sztuki.

6. Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierać:

 • dane osobowe kandydata na stypendystę ( imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce nauki lub pracy, nr NIP i PESEL ),
 • informacje dotyczące dotychczasowej działalności twórczej lub artystycznej kandydata na stypendystę oraz jego osiągnięcia w danej dziedzinie,
 • program stypendium obejmujący: cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium i termin jej zakończenia,
 • opinię jednej z instytucji wymienionych w punkcie 5,
 • jeżeli kandydat pobiera inne stypendium – informację o tym stypendium i okres jego pobierania,
 • wnioski mogą być uzupełnione dokumentacja faktograficzną.

7. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, III piętro, pokój 309, tel.: (68) 45 64 309, na formularzu załączonym poniżej. Formularze wniosków dostępne są również w sekretariacie Wydziału.

8. Wnioski złożone po terminie, tj. po 30 kwietnia 2012r. oraz wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja pochodzą ze strony www.zielona-gora.pl

Kontakt

Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
Zielona Góra


www.zielona-gora.pl