Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci21
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne7
 • inne4
 • sportowe12
 • artystyczne14
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd20
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia twórcze i artystyczne Miasta Zielona Góra na rok 2012

organizator:

Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 30.04.2012

Stypendia twórcze i artystyczne Miasta Zielona Góra na rok 2012

Urząd Miasta Zielona Góra informuje, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2012r. składać można wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2012.

1. Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
– literatura,
– muzyka,
– taniec,
– sztuki plastyczne,
– fotografia i film,
– teatr,
– architektura.

2. Stypendia mogą być przyznawane osobom zamieszkałym w Zielonej Górze lub w innych miejscowościach w kraju i za granicą, jeżeli ich działania twórcze lub artystyczne dotyczą Miasta Zielona Góra.
3. Stypendia przyznaje się w następujących grupach wiekowych:

 • dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół artystycznych ,
 • dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych, przy czym przez absolwenta rozumie się osoby, które ukończyły studia nie dawniej, niż dwa lata temu,
 • dla twórców i artystów, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.

4. Stypendia w uzasadnionych przypadkach mogą być przyznawane corocznie tym samym osobom.

5. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

 • szkoły, w przypadku uczniów, studentów i absolwentów,
 • zainteresowani twórcy i artyści,
 • instytucje artystyczne i placówki upowszechniania kultury,
 • związki i stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów,
 • inne jednostki organizacyjne, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w danej dziedzinie kultury i sztuki.

6. Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierać:

 • dane osobowe kandydata na stypendystę ( imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce nauki lub pracy, nr NIP i PESEL ),
 • informacje dotyczące dotychczasowej działalności twórczej lub artystycznej kandydata na stypendystę oraz jego osiągnięcia w danej dziedzinie,
 • program stypendium obejmujący: cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium i termin jej zakończenia,
 • opinię jednej z instytucji wymienionych w punkcie 5,
 • jeżeli kandydat pobiera inne stypendium – informację o tym stypendium i okres jego pobierania,
 • wnioski mogą być uzupełnione dokumentacja faktograficzną.

7. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, III piętro, pokój 309, tel.: (68) 45 64 309, na formularzu załączonym poniżej. Formularze wniosków dostępne są również w sekretariacie Wydziału.

8. Wnioski złożone po terminie, tj. po 30 kwietnia 2012r. oraz wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja pochodzą ze strony www.zielona-gora.pl

Kontakt

Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
Zielona Góra


www.zielona-gora.pl