Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Twoją Szansą

organizator:

Fundacja Daj Szansę

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 14.09.2012

Stypendia Twoją Szansą

Fundacja „Daj Szansę” informuje, że od 16 lipca rusza nabór na stypendia naukowo-socjalne na rok szkolny 2012/2013 z programu „STYPENDIA – TWOJĄ SZANSĄ” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie powiatu skarżyskiego, którzy nie ukończyli 18 roku życia. W ramach tego programu Fundacja „Daj Szansę” przyzna 36 stypendiów naukowo-socjalnych w wysokości po 150 zł miesięcznie, w okresie od września 2012 do czerwca 2013.

Warunki, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium z programu „STYPENDIA – TWOJĄ SZANSĄ”:

 • należy być uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
 • mieszkać na terenie powiatu skarżyskiego,
 • nie mieć ukończone 18 lat
 • nie pobierać stypendium z innych źródeł
 • mieć odpowiednią średnią ocen: uczniowie liceów i techników na świadectwie promocyjnym w roku 2010/2011 – co najmniej 4,78, a absolwenci gimnazjów (uczniowie klas pierwszych) na świadectwie kończącym gimnazjum – co najmniej 5,0.
 • posiadać osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub mieć udokumentowane inne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej, literackiej, sportowej.
 • charakteryzować się nienaganną postawą,
 • odznaczać się aktywnością społeczną, uczestniczyć w życiu szkoły, działać na rzecz środowiska lub rówieśników – wolontariat.
 • średnie miesięczne dochody netto, na członka rodziny, z ostatnich trzech miesięcy, nie mogą przekraczać 970 zł, w przypadku, gdy kandydat lub członek jego rodziny posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dochody nie mogą przekroczyć 1.200 zł.

Jeśli spełniasz te warunki możesz złożyć do Fundacji „Daj Szansę” następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium wypełniony przez kandydata,
 • opinia wychowawcy poświadczona przez dyrektora szkoły; w przypadku uczniów klas pierwszych opinię wystawia wychowawca z gimnazjum,
 • kopie świadectw, dyplomów oraz inne materiały dokumentujące osiągnięcia kandydata, jego aktywność społeczną, działalność wolontariacką,
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz z zaświadczeniami o dochodach rodziców lub opiekunów za ostatnie 3 m-ce, w przypadku działalności gospodarczej należy dołączyć również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za 2011 rok,zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Nabór na stypendia trwa od 16 lipca do 14 września 2012 r.

Program stypendialny „STYPENDIA – TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Warunki przyznawania stypendium oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Daj Szansę”  www.daj-szanse.eu

Program ten Fundacja „Daj Szansę” realizuje w partnerstwie z FIO i Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

Informacje pochodzą ze strony: http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/9536.html

Kontakt

Fundacja Daj Szansę
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. (041) 39-53-014

www.daj-szanse.eu