Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Towarzystwa Samorządowego – Konin

organizator:

Towarzystwo Samorządowe w Koninie

Rodzaj:
inne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2022

Stypendia Towarzystwa Samorządowego – Konin

O stypendium Towarzystwa Samorządowego mogą ubiegać się osoby wszystkich typów szkół średnich (kończących się maturą) z terenu objętego działaniami Funduszu (pow. koniński, kolski, turecki), będące w trudnej sytuacji materialnej, pochodzące z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, osiągające szczególnie wysokie wyniki w nauce lub wybitnie uzdolnione w wybranym kierunku.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • są uczniami szkoły średniej;
 • posiadają minimalną średnią ocen 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7);
 • miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1 000,00 zł netto.

Komisja oceniając poszczególne wnioski kieruje się następującymi kryteriami:

 • wyniki w nauce;
 • szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp., działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, aktywność społeczna itp.;
 • sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium.
 • Komisja Stypendialna ma prawo przyznać 5 punktów do ogólnej punktacji w przypadku uczniów z rodzin niepełnych, przewlekłej choroby lub niepełnosprawności stypendysty bądź członka jego rodziny.

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w biurze Towarzystwa Samorządowego prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku o udzielenie stypendium wraz z załącznikami, drogą pocztową lub osobiście. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 15 lipca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje pochodzą ze strony: www.stypendia.ts.konin.pl

Nasza wyszukiwarka jest doskonałym źródłem innych ofert stypendiów dla uczniów

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-510 Konin
tel. 63 243 75 80
stypendia@ts.konin.pl
www.stypendia.ts.konin.pl