Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia „Talenty Świętokrzyskie”

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 31.08.2021

Stypendia „Talenty Świętokrzyskie”

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. Poprzez finansowe wsparcie aspiracji i dążeń edukacyjnych oraz artystycznych, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie przyczyniać się do rozwoju osobistego młodych ludzi i budowania ich mocnej pozycji w regionie.

Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży był realizowany do 2020 roku Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów Talenty Świętokrzyskie, w ramach którego corocznie przyznawane były nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie.

PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA STUDENTÓW
Od roku bieżącego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego będzie wspierał zdolnych studentów poprzez przyznawanie im stypendiów Talenty Świętokrzyskie.
Zgodnie z najważniejszymi zasadami przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie:

 • o przyznanie stypendium może ubiegać się każdy student do ukończenia 30 roku życia, który ma znaczący dorobek naukowy, badawczo-rozwojowy lub artystyczny,
  stypendium przysługuje tylko raz w czasie wszystkich edycji Programu,
 • do złożenia wniosku o przyznanie stypendium uprawnione są wyłącznie szkoły wyższe, instytucje oświaty i kultury, uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, realizujące przedsięwzięcia z zakresu rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, działające w sferze edukacji, nauki i kultury.

Szczegóły dotyczące trybu, warunków, kryteriów i terminu składania wniosków o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie zawarte zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/316/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. (wraz ze zmianą zawartą w uchwale nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r., dotyczącą danych adresowych zawartych w regulaminie). Wniosek po wypełnieniu i podpisaniu należy przesyłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie:
Stypendium Talenty Świętokrzyskie

Informacje pochodzą ze strony: www.swietokrzyskie.pro

Innych stypendiów dla studentów szukajcie w naszej bazie mojestypendium.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce Kielce
tel. 41 342 18 78
kancelaria@sejmik.kielce.pl
www.swietokrzyskie.pro