Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe17
 • inne6
 • sportowe23
 • artystyczne16
 • socjalne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia „Talenty Świętokrzyskie”

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 31.08.2021

Stypendia „Talenty Świętokrzyskie”

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. Poprzez finansowe wsparcie aspiracji i dążeń edukacyjnych oraz artystycznych, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie przyczyniać się do rozwoju osobistego młodych ludzi i budowania ich mocnej pozycji w regionie.

Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży był realizowany do 2020 roku Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów Talenty Świętokrzyskie, w ramach którego corocznie przyznawane były nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie.

PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA STUDENTÓW
Od roku bieżącego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego będzie wspierał zdolnych studentów poprzez przyznawanie im stypendiów Talenty Świętokrzyskie.
Zgodnie z najważniejszymi zasadami przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie:

 • o przyznanie stypendium może ubiegać się każdy student do ukończenia 30 roku życia, który ma znaczący dorobek naukowy, badawczo-rozwojowy lub artystyczny,
  stypendium przysługuje tylko raz w czasie wszystkich edycji Programu,
 • do złożenia wniosku o przyznanie stypendium uprawnione są wyłącznie szkoły wyższe, instytucje oświaty i kultury, uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, realizujące przedsięwzięcia z zakresu rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, działające w sferze edukacji, nauki i kultury.

Szczegóły dotyczące trybu, warunków, kryteriów i terminu składania wniosków o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie zawarte zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/316/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. (wraz ze zmianą zawartą w uchwale nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r., dotyczącą danych adresowych zawartych w regulaminie). Wniosek po wypełnieniu i podpisaniu należy przesyłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie:
Stypendium Talenty Świętokrzyskie

Informacje pochodzą ze strony: www.swietokrzyskie.pro

Innych stypendiów dla studentów szukajcie w naszej bazie mojestypendium.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce Kielce
tel. 41 342 18 78
kancelaria@sejmik.kielce.pl
www.swietokrzyskie.pro