Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci79
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne35
 • sportowe27
 • socjalne13
 • naukowe94
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia „Talenty Świętokrzyskie” 2023

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 31.08.2023

Stypendia „Talenty Świętokrzyskie” 2023

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla uczniów zawarto w uchwale nr LIX/732/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla studentów zawarte są w uchwale Nr LIX/731/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów.

Zarówno ww. zasady, jak i wzory dokumentów, tj.:

 • Wniosek o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie dla uczniów,
 • Wniosek o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie dla studentów,
 • Oświadczenie podatnika
  oraz inne niezbędne informacje (w tym wykaz konkursów lub innych form współzawodnictwa o charakterze edukacyjnym, naukowym (w tym także w zakresie nauk inżynieryjno – technicznych) lub artystycznym, które uprawniają do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie) znajdą Państwo na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce: Urząd – Departamenty – Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych – Talenty Świętokrzyskie.

Wnioski o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie wraz niezbędnymi załącznikami, wypełnione i podpisane, należy przesłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

z dopiskiem na kopercie:
Stypendium Talenty Świętokrzyskie dla uczniów (lub dla studentów)

Do wniosków należy dołączyć również (poświadczone za zgodność z oryginałem) kopie dokumentów (dyplomy, zaświadczenia), stanowiących potwierdzenie dorobku naukowego, badawczo-rozwojowego lub artystycznego studenta.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach:

Katarzyną Łozińską Michaluk, e-mail: lozinska-michaluk@sejmik.kielce.pl
tel. (41) 395-16-20,
Agnieszką Klimczewską, e-mail: klimczewska@sejmik.kielce.pl
tel. (41) 395-16-20.

Informacje pochodzą ze strony: www.swietokrzyskie.pro

Innych stypendiów dla studentów szukajcie w naszej bazie mojestypendium.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce Kielce
tel. 41 342 16 20
lozinska-michaluk@sejmik.kielce.pl
www.swietokrzyskie.pro