Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne w Kisielicach

organizator:

Urząd Miejski w Kisielicach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 29.04.2011

Stypendia szkolne w Kisielicach

Wypełnione wnioski o stypendium dla uczniów należy składać w terminie do 29 kwietnia 2011r., w Urzędzie Miejskim w Kisielicach (pokój nr 6). O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kisielice, a miesięczny dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza kwoty 351 zł w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
Jako dochody należy wykazać wszystkie dochody uzyskiwane przez poszczególnych członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego wylicza się: 207 zł x ilość ha przeliczeniowych).

Druk wniosku można nabyć w Zespole Szkół w Kisielicach, Szkole Podstawowej w Łęgowie, Szkole Podstawowej w Goryniu oraz w Urzędzie Miejski w Kisielicach w pokoju nr 6).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 55 278 55 24

Informacje pochodzą ze strony wrota.warmia.mazury.pl/kisielice_gmina_miejsko_wiejska

Kontakt

Urząd Miejski w Kisielicach
Daszyńskiego 5
Kisielice