Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne – Sułkowice

organizator:

Urząd Miejski w Sułkowicach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Sułkowice

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów (dochód na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 351 zł); w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, poświadczające dochody wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (tj. sierpień 2010 r.)

Załączniki do wniosku:
• zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków netto (druk do pobrania w OPS)
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o formie opodatkowania
• oświadczenie o wysokości dochodów za 2009 r, z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności na zasadach ogólnych
• zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Sułkowicach o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych za miesiąc sierpień.
• Dowód wpłaty w przypadku opłacenia składek KRUS za III kwartał 2010 r.
• zaświadczenie z KRUS
• odcinki rent lub emerytur, wysokość alimentów, jeśli są pobierane
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych

Jeśli rodzina korzysta w miesiącu sierpniu 2010 ze świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, okresowego lub celowego nie są wymagane ww. dokumenty.

Termin przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej (stypendia i zasiłki szkolne) do 15 września 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.sulkowice.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Sułkowicach
Rynek 1
32-440 Sułkowice
tel. (12) 273 20 75, 273 21 48
sulkowice@sulkowice.pl
www.sulkowice.pl