Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne14
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie34
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne – Radziłów

organizator:

Urząd Gminy Radziłów

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Radziłów

O stypendium szkolne mogą się ubiegać uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Radziłów.

Stypendium jest skierowane do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium przyznania pomocy jest miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczająca kwoty 351 zł.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Radziłów.

Wzór wniosku do pobrania na stronie www.radzilow.pl oraz poniżej. Do wniosku należy dołączyć kopmplet zaświadczeń potwierdzających uzyskiwane dochody (odpowiednio: wynagrodzenie za pracę, zasiłek rodzinny, emeryturę lub rentę, dodatek mieszkaniowy, alimenty, zasiłek dla bezrobotnych, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, inne stypendia i inne dochody).

Wnioski przyjmuje p. Mirosław Gądek w Urzędzie Gminy Radziłów, pokój nr 3., tel. (86) 273 71 23.

Termin składania wniosków – do 15 września 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.radzilow.pl

Kontakt

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów
tel. (86) 273 71 10
gminaradzilow1@poczta.onet.pl
www.radzilow.pl