Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci13
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe6
 • artystyczne16
 • socjalne9
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd16
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne na rok 2014/2015 – Krosno

organizator:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne na rok 2014/2015 – Krosno

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2014/2015. Od 1 do 15 września można składać wnioski w Urzędzie Miasta Krosna.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na ucznia lub rodzica.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października br. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pok. nr 324.
Od miesiąca września br. druki będą również dostępne w krośnieńskich szkołach. W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.
Więcej informacji dotyczących stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a – Wydział Edukacji, pok. nr 324 lub 326, tel. 13 47 43 324 lub 13 47 43 326. Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na wskazanej wyżej stronie internetowej.
Informacje pochodzą ze strony http://www.krosno.pl/

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a, pok. 324
38-400 Krosno
tel. 13 47 43 324