Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci75
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne33
 • socjalne13
 • sportowe26
 • naukowe93
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd72
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne na rok 2014/2015 – Krosno

organizator:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne na rok 2014/2015 – Krosno

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2014/2015. Od 1 do 15 września można składać wnioski w Urzędzie Miasta Krosna.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na ucznia lub rodzica.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października br. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pok. nr 324.
Od miesiąca września br. druki będą również dostępne w krośnieńskich szkołach. W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.
Więcej informacji dotyczących stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a – Wydział Edukacji, pok. nr 324 lub 326, tel. 13 47 43 324 lub 13 47 43 326. Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na wskazanej wyżej stronie internetowej.
Informacje pochodzą ze strony http://www.krosno.pl/

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a, pok. 324
38-400 Krosno
tel. 13 47 43 324