Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne – Karnice

organizator:

Urząd Gminy Karnice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Karnice

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom i słuchaczom kolegiów, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 351 zł/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 207zł/ha przeliczeniowy.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników; pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów oraz świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać
w sekretariacie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7, pok. 1;
w Centrum Kształcenia w Karnicach, ul. Szkolna 13, budynek szkoły, sala nr 6;
lub ze strony internetowej www.karnice.pl.

Do wniosku o uzyskanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, między innymi: o dochodach netto z zakładu pracy, o korzystaniu z pomocy OPS (jeśli się korzysta), z Powiatowego Urzędu Pracy, o posiadanym gospodarstwie rolnym, itd. Dokładna informacja o wymaganych zaświadczeniach znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy  www.karnice.pl.

Wnioski razem z załącznikami można składać  do 15 września 2010 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7 (pok.1) oraz w Centrum Kształcenia w Karnicach, ul. Szkolna 13 (budynek szkoły, sala nr 6).

Informacje pochodzą ze strony www.karnice.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Karnice
Ul. 11 Marca 7
72 - 343 Karnice
tel. (91) 387 72 20
ug@karnice.pl
www.karnice.pl