Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne – Karnice

organizator:

Urząd Gminy Karnice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Karnice

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom i słuchaczom kolegiów, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 351 zł/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 207zł/ha przeliczeniowy.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników; pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów oraz świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać
w sekretariacie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7, pok. 1;
w Centrum Kształcenia w Karnicach, ul. Szkolna 13, budynek szkoły, sala nr 6;
lub ze strony internetowej www.karnice.pl.

Do wniosku o uzyskanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, między innymi: o dochodach netto z zakładu pracy, o korzystaniu z pomocy OPS (jeśli się korzysta), z Powiatowego Urzędu Pracy, o posiadanym gospodarstwie rolnym, itd. Dokładna informacja o wymaganych zaświadczeniach znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy  www.karnice.pl.

Wnioski razem z załącznikami można składać  do 15 września 2010 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7 (pok.1) oraz w Centrum Kształcenia w Karnicach, ul. Szkolna 13 (budynek szkoły, sala nr 6).

Informacje pochodzą ze strony www.karnice.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Karnice
Ul. 11 Marca 7
72 - 343 Karnice
tel. (91) 387 72 20
ug@karnice.pl
www.karnice.pl