Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci59
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • artystyczne34
 • socjalne11
 • sportowe27
 • naukowe74
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd54
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne – Karnice

organizator:

Urząd Gminy Karnice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Karnice

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom i słuchaczom kolegiów, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 351 zł/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 207zł/ha przeliczeniowy.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników; pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów oraz świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać
w sekretariacie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7, pok. 1;
w Centrum Kształcenia w Karnicach, ul. Szkolna 13, budynek szkoły, sala nr 6;
lub ze strony internetowej www.karnice.pl.

Do wniosku o uzyskanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, między innymi: o dochodach netto z zakładu pracy, o korzystaniu z pomocy OPS (jeśli się korzysta), z Powiatowego Urzędu Pracy, o posiadanym gospodarstwie rolnym, itd. Dokładna informacja o wymaganych zaświadczeniach znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy  www.karnice.pl.

Wnioski razem z załącznikami można składać  do 15 września 2010 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7 (pok.1) oraz w Centrum Kształcenia w Karnicach, ul. Szkolna 13 (budynek szkoły, sala nr 6).

Informacje pochodzą ze strony www.karnice.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Karnice
Ul. 11 Marca 7
72 - 343 Karnice
tel. (91) 387 72 20
ug@karnice.pl
www.karnice.pl