Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne – Gmina Wiśniowa

organizator:

Urząd Gminy Wiśniowa

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Gmina Wiśniowa

Stypendium szkolne może otrzymać: uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej, policealnej, który nie ukończył 24 roku życia; wychowanek ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia jego realizacji tj. do ukończenia 18 lat; słuchacz kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, w rodzinie którego wysokość dochodu nie przekracza kwoty 351,00 zł (netto) miesięcznie na członka rodziny.

Wysokość dochodu oblicza się na podstawie dokumentów potwierdzających dochód rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Wiśniowa, pok. 16 (sekretariat).

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać do dnia 15 września 2010r. w Urzędzie Gminy (pok. 16) a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2010r.

Informacje pochodzą ze strony www.ug-wisniowa.pl

Kontakt

Urząd Gminy Wiśniowa
Wiśniowa 441
32-412 Wiśniowa
tel.: (12) 271 40 86
info@ug-wisniowa.pl
www.ug-wisniowa.pl