Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci52
 • absolwenci22
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne – Gmina Wiśniowa

organizator:

Urząd Gminy Wiśniowa

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Gmina Wiśniowa

Stypendium szkolne może otrzymać: uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej, policealnej, który nie ukończył 24 roku życia; wychowanek ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia jego realizacji tj. do ukończenia 18 lat; słuchacz kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, w rodzinie którego wysokość dochodu nie przekracza kwoty 351,00 zł (netto) miesięcznie na członka rodziny.

Wysokość dochodu oblicza się na podstawie dokumentów potwierdzających dochód rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Wiśniowa, pok. 16 (sekretariat).

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać do dnia 15 września 2010r. w Urzędzie Gminy (pok. 16) a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2010r.

Informacje pochodzą ze strony www.ug-wisniowa.pl

Kontakt

Urząd Gminy Wiśniowa
Wiśniowa 441
32-412 Wiśniowa
tel.: (12) 271 40 86
info@ug-wisniowa.pl
www.ug-wisniowa.pl