Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne – gmina Drawsko Pomorskie

organizator:

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – gmina Drawsko Pomorskie

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim ogłosił nabór wniosków o stypendia o charakterze socjalnym.

Do ubiegania się o pomoc materialną są uprawnieni wszyscy uczniowie zamieszkali na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
Pomoc będzie udzielana w formie stypendium szkolnego, a także zasiłku szkolnego. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawiania pomocy znajdują się regulaminie.

Wnioski można pobierać w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41, p. 117 /Informacja/ oraz na stronie www.umig.drawskopomorskie.ibip.pl

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach brutto i netto za ostatni
miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
b) zaświadczenie o korzystaniu przez rodzinę ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej,
c) decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy,
d) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli osoba jest
zarejestrowana jako bezrobotna z prawem bądź bez prawa do zasiłku,
e) oświadczenie o nie pobieraniu innych stypendiów o charakterze
socjalnym ze środków publicznych lub o pobieraniu innych stypendiów
o charakterze socjalnym ze środków publicznych i ich wysokości,
f) zaświadczenie o zamieszkaniu w internacie i wysokości opłat  
za internat,
g) oświadczenie, że wniosek o stypendium szkolne jest składany tylko
w gminie Drawsko Pomorskie,
h) inne dokumenty uzasadniające ubieganie się o pomoc materialną.

Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w Gminnym Centrum Profilaktyki przy Placu Konstytucji 7 (parter) w terminie:
od 1 września 2010 do 15 września 2010 roku.

w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od 9.00 do 14.00
czwartek od 9.00 do 15.00
piątek od 9.00 do 13.00.

Informacje pochodzą ze stony www.umig.drawskopomorskie.ibip.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. (94) 363 34 85
drawsko@post.pl
www.drawsko.pl