Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
 • inne11
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkujący na terenie Gminy Lubiszyn

organizator:

Urząd Gminy Lubiszyn

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkujący na terenie Gminy Lubiszyn

Wnioski o stypendium szkolne można składać do dnia 15 września 2010 roku. O stypendium o charakterze edukacyjnym mogą ubiegać się rodzice uczniów klas I-VI (nie obejmuje uczniów klas „0”), gimnazjalistów oraz uczniów szkół średnich, a także słuchacze kolegiów nauczycielskich oraz nauczycielskich kolegiów języków obcych i służb pracowniczych, zamieszkujący na terenie Gminy Lubiszyn.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Lubiszyn, w szkołach na terenie Gminy oraz na stronie internetowej urzędu www.lubiszyn.pl. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wszystkich dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Rodzaj świadczeń zależy od indywidualnych potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np.: tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego (mogą być rozliczone dwa komplety stroju sportowego na rok szkolny), podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlas, słownik, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym.

Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i należy do zadań OPS – w związku z tym nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Wnioski o stypendium szkolne można składać niezależnie od otrzymanego dofinansowania zakupu podręczników realizowanego w szkołach.

Szczegółowe informacje: Magdalena Marmurowicz (519 513 142 lub (95) 727 71 42)

Informacje pochodzą ze strony www.lubiszyn.pl

Kontakt

Urząd Gminy Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
tel.: (95) 727 71 30
urzad@lubiszyn.pl
www.lubiszyn.pl