Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świekatowo

organizator:

Urząd Gminy Świekatowo

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świekatowo

Stypendium szkolne dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Świekatowo przyznaje Wójt Gminy . Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania  się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż  351 złotych (netto) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

O stypendium szkolne ubiegać się może:

 • uczeń szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla  młodzieży i dorosłych
 • słuchacz publicznego  kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i  kolegium pracowników służb społecznych
 • słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowanek publicznego  lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży o których mowa  w art. 16. ust. 7.  ustawy o systemie oświaty, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • uczeń szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (do ukończenia 18 roku życia)

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać w dniach 1 – 15 września 2010 r. w Urzędzie Gminy, pokój nr 12. Słuchacze kolegiów składają wnioski w dniach 01 – 15 października 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.swiekatowo.lo.pl

Kontakt

Urząd Gminy Świekatowo
ul. Dworcowa 20a
86-182 Świekatowo
tel.: (52) 332 20 15
ugswiekatowo@swiekatowo.lo.pl
www.bip.swiekatowo.lo.pl