Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci20
 • absolwenci12
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe12
 • artystyczne15
 • socjalne6
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd20
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świekatowo

organizator:

Urząd Gminy Świekatowo

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świekatowo

Stypendium szkolne dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Świekatowo przyznaje Wójt Gminy . Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania  się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż  351 złotych (netto) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

O stypendium szkolne ubiegać się może:

 • uczeń szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla  młodzieży i dorosłych
 • słuchacz publicznego  kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i  kolegium pracowników służb społecznych
 • słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowanek publicznego  lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży o których mowa  w art. 16. ust. 7.  ustawy o systemie oświaty, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • uczeń szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (do ukończenia 18 roku życia)

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać w dniach 1 – 15 września 2010 r. w Urzędzie Gminy, pokój nr 12. Słuchacze kolegiów składają wnioski w dniach 01 – 15 października 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.swiekatowo.lo.pl

Kontakt

Urząd Gminy Świekatowo
ul. Dworcowa 20a
86-182 Świekatowo
tel.: (52) 332 20 15
ugswiekatowo@swiekatowo.lo.pl
www.bip.swiekatowo.lo.pl