Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci69
 • absolwenci20
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe18
 • artystyczne33
 • naukowe72
 • inne14
 • socjalne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie34
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa4
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze

organizator:

Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze

Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach ogłasza nabór wniosków na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzeszcze na rok szkolny 2010/2011. Stypendia przeznaczone są dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjum, średnich oraz dla słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych.

Warunkiem otrzymania stypendium są:

 • kryterium dochodowe nie przekraczające 351 zł/ osobę w rodzinie (kwota netto)
 • adres zamieszkania na terenie Gminy Brzeszcze
 • realizacja obowiązku szkolnego
 • złożenie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2010 (dla słuchaczy do 15.10.2010) w siedzibie Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach na ulicy Kosynierów 20 od pn-pt w godzinach od 7-15

Wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.gze.brzeszcze.pl oraz w siedzibie GZE na ul. Kosynierów 20. Do wniosku należy dołączyć dochody za m-c poprzedzający złożenie wniosku:

 • w przypadku uzyskiwania dochodów z zakładu pracy na zaświadczeniu wg. wzoru dołączonego do wniosku za poprzedni miesiąc
 • w przypadku uzyskiwania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej należy udać się do OPS w celu potwierdzenia wysokości świadczeń na wniosku lub dostarczyć kserokopię wszystkich decyzji
 • w przypadku alimentów należy dostarczyć kserokopie wyroku sądowego jeżeli osoba przebywa na bezrobociu – zaświadczenie z Urzędu Pracy

Stypendium szkolnego udziela się po przedstawieniu rachunku lub faktury, dotyczącej wydatków na dany rok szkolny, potwierdzających poniesienie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, poniesienia kosztów związanych z pobieraniem nauki, zakupu pomocy rzeczowych, w szczególności:

 • podręczników
 • przyborów szkolnych
 • odzieży i obuwia sportowego (nie więcej niż jeden komplet, jedną parę obuwia na rok). Przez komplet odzieży sportowej rozumie się: koszulkę, spodenki i dres.

Faktura (rachunek) powinna być wystawiona na rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 211 15 93 wew.16,  (32) 211 15 65 wew.16, 697 929 850

Informacje pochodzą ze strony www.gze.brzeszcze.pl

Kontakt

Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach
ul. Kosynierów 20
32-620 Brzeszcze
tel.: (32) 211 15 93
gze@brzeszcze.pl
www.gze.brzeszcze.pl