Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci16
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • artystyczne20
 • naukowe50
 • socjalne8
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze

organizator:

Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze

Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach ogłasza nabór wniosków na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzeszcze na rok szkolny 2010/2011. Stypendia przeznaczone są dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjum, średnich oraz dla słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych.

Warunkiem otrzymania stypendium są:

 • kryterium dochodowe nie przekraczające 351 zł/ osobę w rodzinie (kwota netto)
 • adres zamieszkania na terenie Gminy Brzeszcze
 • realizacja obowiązku szkolnego
 • złożenie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2010 (dla słuchaczy do 15.10.2010) w siedzibie Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach na ulicy Kosynierów 20 od pn-pt w godzinach od 7-15

Wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.gze.brzeszcze.pl oraz w siedzibie GZE na ul. Kosynierów 20. Do wniosku należy dołączyć dochody za m-c poprzedzający złożenie wniosku:

 • w przypadku uzyskiwania dochodów z zakładu pracy na zaświadczeniu wg. wzoru dołączonego do wniosku za poprzedni miesiąc
 • w przypadku uzyskiwania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej należy udać się do OPS w celu potwierdzenia wysokości świadczeń na wniosku lub dostarczyć kserokopię wszystkich decyzji
 • w przypadku alimentów należy dostarczyć kserokopie wyroku sądowego jeżeli osoba przebywa na bezrobociu – zaświadczenie z Urzędu Pracy

Stypendium szkolnego udziela się po przedstawieniu rachunku lub faktury, dotyczącej wydatków na dany rok szkolny, potwierdzających poniesienie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, poniesienia kosztów związanych z pobieraniem nauki, zakupu pomocy rzeczowych, w szczególności:

 • podręczników
 • przyborów szkolnych
 • odzieży i obuwia sportowego (nie więcej niż jeden komplet, jedną parę obuwia na rok). Przez komplet odzieży sportowej rozumie się: koszulkę, spodenki i dres.

Faktura (rachunek) powinna być wystawiona na rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 211 15 93 wew.16,  (32) 211 15 65 wew.16, 697 929 850

Informacje pochodzą ze strony www.gze.brzeszcze.pl

Kontakt

Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach
ul. Kosynierów 20
32-620 Brzeszcze
tel.: (32) 211 15 93
gze@brzeszcze.pl
www.gze.brzeszcze.pl