Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci59
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • artystyczne34
 • socjalne11
 • sportowe27
 • naukowe74
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd54
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze

organizator:

Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze

Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach ogłasza nabór wniosków na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzeszcze na rok szkolny 2010/2011. Stypendia przeznaczone są dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjum, średnich oraz dla słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych.

Warunkiem otrzymania stypendium są:

 • kryterium dochodowe nie przekraczające 351 zł/ osobę w rodzinie (kwota netto)
 • adres zamieszkania na terenie Gminy Brzeszcze
 • realizacja obowiązku szkolnego
 • złożenie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2010 (dla słuchaczy do 15.10.2010) w siedzibie Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach na ulicy Kosynierów 20 od pn-pt w godzinach od 7-15

Wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.gze.brzeszcze.pl oraz w siedzibie GZE na ul. Kosynierów 20. Do wniosku należy dołączyć dochody za m-c poprzedzający złożenie wniosku:

 • w przypadku uzyskiwania dochodów z zakładu pracy na zaświadczeniu wg. wzoru dołączonego do wniosku za poprzedni miesiąc
 • w przypadku uzyskiwania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej należy udać się do OPS w celu potwierdzenia wysokości świadczeń na wniosku lub dostarczyć kserokopię wszystkich decyzji
 • w przypadku alimentów należy dostarczyć kserokopie wyroku sądowego jeżeli osoba przebywa na bezrobociu – zaświadczenie z Urzędu Pracy

Stypendium szkolnego udziela się po przedstawieniu rachunku lub faktury, dotyczącej wydatków na dany rok szkolny, potwierdzających poniesienie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, poniesienia kosztów związanych z pobieraniem nauki, zakupu pomocy rzeczowych, w szczególności:

 • podręczników
 • przyborów szkolnych
 • odzieży i obuwia sportowego (nie więcej niż jeden komplet, jedną parę obuwia na rok). Przez komplet odzieży sportowej rozumie się: koszulkę, spodenki i dres.

Faktura (rachunek) powinna być wystawiona na rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 211 15 93 wew.16,  (32) 211 15 65 wew.16, 697 929 850

Informacje pochodzą ze strony www.gze.brzeszcze.pl

Kontakt

Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach
ul. Kosynierów 20
32-620 Brzeszcze
tel.: (32) 211 15 93
gze@brzeszcze.pl
www.gze.brzeszcze.pl