Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne dla uczniów z Gminy Zaklików

organizator:

Gmina Zaklików

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Stypendia szkolne dla uczniów z Gminy Zaklików

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe uzasadniające udzielenie takiej pomocy.
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia należy złożyć w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół  do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego 2015/2016.
Blankiet wniosku można pobrać na stronie internetowej Gminy Zaklików (www.zaklikow.pl), w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zaklikowie lub w szkole.
Wyciąg z „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaklików”:
Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Zaklikowa w drodze decyzji administracyjnej.
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
rodziców albo pełnoletniego ucznia
odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych
Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
Wniosek powinien zawierać udokumentowanie sytuacji materialnej w formie zaświadczeń lub oświadczeń.”
informacje pochodzą ze strony miastozaklikow.pl

Kontakt

Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
tel. 15 873 84 76
sekretariat@zaklikow.pl