Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci30
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • socjalne9
 • naukowe30
 • inne4
 • sportowe6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne dla uczniów z Gminy Zaklików

organizator:

Gmina Zaklików

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Stypendia szkolne dla uczniów z Gminy Zaklików

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe uzasadniające udzielenie takiej pomocy.
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia należy złożyć w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół  do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego 2015/2016.
Blankiet wniosku można pobrać na stronie internetowej Gminy Zaklików (www.zaklikow.pl), w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zaklikowie lub w szkole.
Wyciąg z „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaklików”:
Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Zaklikowa w drodze decyzji administracyjnej.
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
rodziców albo pełnoletniego ucznia
odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych
Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
Wniosek powinien zawierać udokumentowanie sytuacji materialnej w formie zaświadczeń lub oświadczeń.”
informacje pochodzą ze strony miastozaklikow.pl

Kontakt

Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
tel. 15 873 84 76
sekretariat@zaklikow.pl