Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci60
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe84
 • artystyczne36
 • inne6
 • sportowe33
 • socjalne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie5
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa8
 • samorząd61
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne dla uczniów – Strzegom

organizator:

Urząd Miejski w Strzegomiu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów – Strzegom

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów. Środki na stypendium szkolne zostaną przekazane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków:

Urząd Miejski w Strzegomiu- Biuro Obsługi Interesanta, parter – pokój nr 15 (szklane drzwi)

Składanie wniosków:

 • od 1 września do 15 września 2010 roku – w przypadku uczniów
 • od 1 września do 15 października 2010 roku – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Stypendium szkolne przysługuje:
uczniom szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, gdy wysokość dochodu netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu sierpniu 2010 roku nie przekracza 351 zł.

Wykaz dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku, za sierpień 2010r.

 • zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (czyli za sierpień 2010r.) bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania
 • w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada się zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej
 • osoby posiadające gospodarstwo rolne zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł
 • w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury – decyzję ZUS i odcinek z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 • postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie
 • osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy, zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

Realizacja przyznanego stypendium, będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji rachunków, faktur, dowodów wpłaty dotyczących roku szkolnego 2010/2011.

Informacje pochodzą ze strony www.strzegom.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom
tel.: (74) 856 05 99
strzegom@strzegom.pl
www.strzegom.pl