Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne – Chrząstowice

organizator:

Urząd Gminy Chrząstowice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Chrząstowice

Stypendia szkolne są skierowane do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, zwłaszcza spowodowanej m.in.: bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, zdarzeniem losowym itp.

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

O stypendium szkolne może ubiegać się rodzina, której dochód na jedną osobę nie przekracza 351,00 zł netto. Warunkiem przyznania stypendium jest także zamieszkanie na terenie gminy Chrząstowice.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Chrząstowice, a także uczniowi który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych (z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł rocznie) oraz który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

Do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenia o dochodach wszystkich osób w rodzinie, z miesiąca sierpnia 2010 r., bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, m.in.: zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku), zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych, oraz inne (pełna informacja na stronie Urzędu Gminy www.chrzastowice.pl).

Stypendium może być przeznaczone m.in. na: zakup podręczników, przyborów szkolnych, lektur szkolnych; pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych; zakup biletów miesięcznych; opłatę za pobyt w internacie; zakup stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego; zakup encyklopedii, słowników; zakup komputera, części do komputera itp.; pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od IX-VI); zakup biurka, krzesła do biurka, itp. (pełna lista na stronie Urzędu Gminy www.chrzastowice.pl).

Otrzymując decyzję o przyznanym stypendium wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zakupów na określoną kwotę. Zakupy należy udokumentować fakturą wystawioną na Wnioskodawcę, na podstawie której wypłacone zostanie stypendium w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wypełniony wniosek należy wraz z załącznikami złożyć w Urzędzie Gminy w pok. Nr 3 w terminie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 15 września 2010 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2010 r.

Osoby odpowiedzialne za stypendia z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej to Iwona Fronczek oraz Jolanta Kozubska – tel. (77) 421 92 20.


Informacje pochodzą ze strony www.chrzastowice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Chrząstowice
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
tel. (77) 421 96 96, 421 96 13, 421 98 96
ug@chrzastowice.pl
www.chrzastowice.pl