Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne Burmistrza Polic

organizator:

Urząd Miejski w Policach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne Burmistrza Polic

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) można składać wnioski o udzielenie pomocy  materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego, udzielanej w celu  zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier  dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. można otrzymać w:

 • szkole podstawowej, gimnazjum, ośrodku szkolno-wychowawczym, szkole     ponadgimnazjalnej
 • Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego Police, ul. Stefana Batorego 3, pok. 6 (informacja tel. 91 43-11-806 lub 807).

Wnioski można składać w szkole podstawowej lub gimnazjalnej najbliższej miejsca zamieszkania ucznia lub w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 3c, w terminie od 1 do 15 września 2010 r. (a dla słuchaczy kolegiów w terminie do 15 października 2010 r.).

O przyznanie stypendium szkolnego można się ubiegać dla:

 • uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
 • wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych
 • słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota 351 zł netto (do wniosku przyjmuje się dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

Wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie 75 zł. Do rozliczenia stypendium niezbędne są faktury (rachunki) imienne wystawione na rodzica lub ucznia.

Informacje pochodzą ze strony www.police.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

sekretariat@ug.police.pl
www.police.pl