Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2015/2016 – Rydułtowy

organizator:

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Stypendia szkolne 2015/2016 – Rydułtowy

Przypomina się, że zgodnie z przepisami rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Miasto Rydułtowy udziela pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pomoc ta może być udzielana w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
Pomoc socjalna przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także słuchaczom kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużnej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (aktualnie 456 zł netto)-dochód ten ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 tej ustawy.
Wnioski o stypendia socjalne składa się w kancelarii Urzędu Miasta Rydułtowy od 01 lipca 2015 roku do 15 września 2015 roku. Informacje podane przez wnioskodawcę podlegają weryfikacji przez pracowników urzędu. Formularze wniosków i wykaz kosztów podlegających refundacji w ramach stypendium szkolnego jest dostępny we wszystkich szkołach rydułtowskich, na stronie internetowej miasta, w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach oraz w Urzędzie Miasta Rydułtowy.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy (tel: 32 45 37 471).
Informacje pochodzą ze strony www.rydultowy.pl

Kontakt

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy

Rydultowy
tel. 32 45 37 471

www.rydultowy.pl