Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2014/2015 – Rabka Zdrój

organizator:

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – Rabka Zdrój

Burmistrz Rabki – Zdroju informuje: wnioski o stypendium szkolne będą wydawane  i przyjmowane: od 01 września 2014 r. do 15 września 2014r.

Do wniosku wymagane będą m.in.:

– oświadczenie lub zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. sierpień 2014 r.)
– oświadczenie lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
– oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
– oświadczenie, zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej
o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

– oświadczenie lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub ksero nakazu płatniczego za 2014 r. bądź potwierdzić przez pracownika wydziału finansowego (podatki) we wniosku o wysokości gospodarstwa rolnego,
– wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
– odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymanej renty/emerytury
– oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
– oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne nie wymienione wyżej)
– inne dokumenty

Konieczność dokumentowania wydatków ponoszonych na cele edukacyjne poprzez dostarczenie rachunków, faktur do składnego wniosku o stypendium na rok szkolny 2014/2015

do dnia 31 październik 2014 r. za I turę stypendium oraz  do dnia 30 kwietnia 2015 r. za II turę stypendium

W przypadku dostarczenie faktur na mniejszą kwotę niż przyznane stypendium szkolne, świadczenia zostaną wypłacone jedynie do wysokości dostarczonych faktur.

Informacje pochodzą ze strony www.rabka.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój


www.rabka.pl