Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2014/2015 – Kąty Wrocławskie

organizator:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – Kąty Wrocławskie

Stypendium szkolne przysługuje uczniom, których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) rodzice zastępczy, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownik socjalny lub inne osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych mogą składać wnioski w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w terminie do 15 września 2014 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2014 r.

Do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia
o dochodachNETTO uzyskanych wmiesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. :

 • z tytułu wynagrodzenia za pracę (netto),
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenia o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • zaświadczenie albo oświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny itp.),
 • wyroki sądowe potwierdzające wysokość zasądzonych alimentów wraz
 • z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
 • zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych (powyżej 2120 zł w danym roku szkolnym),
 • odcinek renty / emerytury,
 • dochody z gospodarstwa rolnego – dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o liczbie ha przeliczeniowych

UWAGA: Jeżeli rodzic/opiekun prawny ubiega się o stypendium dla kilkorga dzieci to w/w załączniki składa tylko do jednego wniosku.

Dodatkowych informacji udziela:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich – Katarzyna Urbańska
tel. 71 33 47 206 lub osobiście ul. Nowowiejska 4, Kąty Wrocławskie

Informacje pochodzą ze strony bip.zojo.katywroclawskie.pl

Kontakt

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Nowowiejska 4
Kąty Wrocławskie

tel. 71 33 47 206
bip.zojo.katywroclawskie.pl