Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe9
 • socjalne4
 • artystyczne17
 • naukowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2014/2015 – Gmina Wiskitki

organizator:

Urząd Gminy w Wiskitkach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – Gmina Wiskitki

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 będą dostępne dla wnioskodawców od dnia 15 sierpnia 2014 r. w następujących miejscach:

• w sekretariatach szkół zlokalizowanych na terenie gminy Wiskitki

• w siedzibie Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Wiskitkach ul. Kościuszki

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upływa: dnia 15 września 2014 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych dnia 15 października 2014 r.
Wypełnione zgodnie z informacją wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Wiskitkach ul. Kościuszki 1
Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 — 16.00; wtorek w godz. 8.00 — 17.00  piątek w godz. 8.00 – 15.00.
Uprawnionymi do otrzymania stypendium s ą uczniowie pochodzący z rodzin, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie przekracza kwoty określonej w przepisach art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), która aktualnie wynosi 456,00 zł netto. Dochód należy wyliczyć za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (tj. miesiąc sierpień br.). W roku szkolnym 2014/2015 podobnie jak w latach ubiegłych stypendium szkolne przyznawane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków/faktur imiennych dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

• uczniom, którzy nie mieszkaj ą na terenie Gminy Wiskitki,

• dzieciom z oddziałów przedszkolnych tzw. klasa „0″

Informacje pochodzą ze strony wiskitki.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Wiskitkach
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki


wiskitki.pl