Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2014/2015 – gmina Górzno

organizator:

Urząd Gmini i Miasta w Górznie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – gmina Górzno

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – począwszy od I klasy szkoły podstawowej do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Górzno. Stypendia szkolne nie przysługują studentom. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 złotych / netto/.
Co ważne, stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
2/ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Wysokość stypendium dla ucznia/słuchacza kształtować się będzie w granicach od 84,80 zł do 212,00 zł miesięcznie. Wnioski o udzielenie stypendium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, pok. 2 do dnia 15 września 2014 r. Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, pok. nr 2 od 18 sierpnia 2014 r.
Informacje pochodzą ze strony http://www.gorzno.pl/

Kontakt

Urząd Gmini i Miasta w Górznie
ul. Rynek 1
87 - 320 Górzno
tel. 56 644 83 60
urzad@gorzno.pl