Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • naukowe82
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2014/2015 – gmina Górzno

organizator:

Urząd Gmini i Miasta w Górznie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – gmina Górzno

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – począwszy od I klasy szkoły podstawowej do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Górzno. Stypendia szkolne nie przysługują studentom. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 złotych / netto/.
Co ważne, stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
2/ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Wysokość stypendium dla ucznia/słuchacza kształtować się będzie w granicach od 84,80 zł do 212,00 zł miesięcznie. Wnioski o udzielenie stypendium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, pok. 2 do dnia 15 września 2014 r. Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, pok. nr 2 od 18 sierpnia 2014 r.
Informacje pochodzą ze strony http://www.gorzno.pl/

Kontakt

Urząd Gmini i Miasta w Górznie
ul. Rynek 1
87 - 320 Górzno
tel. 56 644 83 60
urzad@gorzno.pl