Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2014/2015 – gmina Górzno

organizator:

Urząd Gmini i Miasta w Górznie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – gmina Górzno

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – począwszy od I klasy szkoły podstawowej do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Górzno. Stypendia szkolne nie przysługują studentom. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 złotych / netto/.
Co ważne, stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
2/ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Wysokość stypendium dla ucznia/słuchacza kształtować się będzie w granicach od 84,80 zł do 212,00 zł miesięcznie. Wnioski o udzielenie stypendium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, pok. 2 do dnia 15 września 2014 r. Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie, pok. nr 2 od 18 sierpnia 2014 r.
Informacje pochodzą ze strony http://www.gorzno.pl/

Kontakt

Urząd Gmini i Miasta w Górznie
ul. Rynek 1
87 - 320 Górzno
tel. 56 644 83 60
urzad@gorzno.pl