Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci33
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • socjalne9
 • artystyczne19
 • naukowe30
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2014/2015 – Gmina Branice

organizator:

Gmina Branice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – Gmina Branice

W roku szkolnym 2014/2015 wnioski o stypendium szkolne składać można w urzędzie  gminy branice przy ul. słowackiego 3 II piętro, pokój 28 w terminie do 15 września 2014.

Kryteria, które muszą spełnić osoby ubiegające się o stypendium:

– zamieszkanie na terenie gminy Branice (pozostali mogą się starać o stypendia w swoich gminach)
– kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456zł/os.
W rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Przyjmuje się że, z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 250,00zł.

STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE:

– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączną kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1820zł (rocznie),
– uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem tel. 774868250 wew. 14.

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY IMIENNE NA RODZICA LUB PEŁNOLETNIE DZIECKO NA KTÓRE PRZYZNANE JEST STYPENDIUM ZA:

– zakup podręczników – od czerwca 2014
– zakup pozostałych materiałów szkolnych od sierpnia 2014 – wg katalogu wydatków kwalifikowanych
– abonament internetowy – od września 2014 do czerwca 2015

Informacje pochodzą ze strony branice.pl

Kontakt

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice


branice.pl