Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2013/2014 – Urząd Miejski w Kolbuszowej

organizator:

Urząd Miejski w Kolbuszowej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendia szkolne 2013/2014 – Urząd Miejski w Kolbuszowej

Urząd Miejski w Kolbuszowej przyznaje stypendia szkolne na rok 2013/2014.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia oraz jego rodziców,
 • miejsce zamieszkania ucznia,
 • dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o miesięcznej wysokości dochodów na jedną osobę w rodzinie oraz zaświadczenia o wysokości uzyskiwanego dochodu w rodzinie. Potwierdzeniem wysokości dochodu będą w szczególności zaświadczenia:

 • od pracodawcy o wysokości dochodu członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • z gminy – o wielkości gospodarstwa rolnego (tylko w przypadku posiadania gospodarstwa),
 • w przypadku otrzymywania rent, emerytur – odcinki o wysokości pobieranych świadczeń,
 • w przypadku pobierania zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego – zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia,

Jeżeli natomiast rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinno zostać dołączone zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń (zaświadczenie to jest składane zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu w rodzinie).


Informację pochodzą ze strony: www.kolbuszowa.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Kolbuszowej
ul Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 71 333

www.kolbuszowa.pl