Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe70
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2013/2014 – Urząd Miejski w Kolbuszowej

organizator:

Urząd Miejski w Kolbuszowej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendia szkolne 2013/2014 – Urząd Miejski w Kolbuszowej

Urząd Miejski w Kolbuszowej przyznaje stypendia szkolne na rok 2013/2014.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia oraz jego rodziców,
 • miejsce zamieszkania ucznia,
 • dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o miesięcznej wysokości dochodów na jedną osobę w rodzinie oraz zaświadczenia o wysokości uzyskiwanego dochodu w rodzinie. Potwierdzeniem wysokości dochodu będą w szczególności zaświadczenia:

 • od pracodawcy o wysokości dochodu członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • z gminy – o wielkości gospodarstwa rolnego (tylko w przypadku posiadania gospodarstwa),
 • w przypadku otrzymywania rent, emerytur – odcinki o wysokości pobieranych świadczeń,
 • w przypadku pobierania zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego – zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia,

Jeżeli natomiast rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinno zostać dołączone zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń (zaświadczenie to jest składane zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu w rodzinie).


Informację pochodzą ze strony: www.kolbuszowa.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Kolbuszowej
ul Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 71 333

www.kolbuszowa.pl