Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • socjalne10
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2013/2014 – Miasto Ostrołęka

organizator:

Miejski Ośrodek Pomoc Rodzinie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendia szkolne 2013/2014 – Miasto Ostrołęka

Od 16 sierpnia 2013 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2013/2014. Druki wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania będą dostępne w Punkcie Informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Gen. J. Hallera 12 w Ostrołęce (w dni powszednie od godziny 9:00 do godziny 15:00) i na stronie internetowej www.mopr.ostroleka.pl w zakładce Stypendia socjalne.

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami  Miasta Ostrołęki można składać od 1 do 16 września 2013r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 w siedzibie MOPR przy ul. Gen. J. Hallera 12 w pokoju 8A (I piętro) lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2013 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne wg stanu na dzień druku ulotki tj. 01.07.2013 r. wynosi 456 zł.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2013 r. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach:
od września do grudnia 2013 r. i od stycznia do czerwca 2014 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2013 r. i od stycznia do czerwca 2014 r.

Przy tej edycji kwalifikowane będą faktury, rachunki, dowody KP potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:

 • I transza – od 1 września 2013 r. do 6 grudnia 2013 r. oraz uwzględnione zostaną faktury i rachunki wystawione od 1 lipca 2013 r. za podręczniki i przybory szkolne wymienione w „Wydatkach kwalifikowanych” od nr 1 do nr 8
 • II transza –  od 1 stycznia 2014r. do 13 czerwca 2014 r.

Informację pochodzą ze strony: www.mopr.ostroleka.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomoc Rodzinie
ul. Gen. J. Hallera 12
07-410, Ostrołęka
tel. 29 7693368
stypendia@mopr.ostroleka.pl
www.mopr.ostroleka.pl