Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2013/2014 – Lębork

organizator:

Urząd Miejski w Lęborku

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendia szkolne 2013/2014 – Lębork

Od 1 sierpnia do 15 września uczniowie z Lęborka mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2013/2014.

Ten rodzaj pomocy materialnej ma charakter socjalny, stypendium przyznawane jest na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższa niż 456 zł netto.

Stypendium szkolne przyznawane jest w celu zmniejszenia barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Wypłata stypendium następuje na podstawie przedłożonych oryginalnych dowodów (np. faktur) potwierdzających poniesienie kosztu przez wnioskodawcę. Rachunki (imienne, wystawione na wnioskodawcę) mogą odnosić się okresu od 1 lipca 2013 roku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony druk wniosku – formularz do pobrania w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku, w Kancelarii Urzędu Miejskiego (hol główny – okienko nr 1 lub 2), a także pod tym artykułem.
 2. Dokumenty poświadczające dochody osiągnięte w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. m.in.:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu (netto),
 • odcinek i decyzję przyznającą świadczenie emerytalne/rentowe,
 • zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej,
 • prowadzący działalność gospodarczą – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania  prowadzący gospodarstwo rolne – informacja o ilości ha przeliczeniowych,
 • zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej   o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych,
 • wyrok sądu zasądzający alimenty,
 • zaświadczenie od komornika o przekazanych należnościach alimentacyjnych,
 • orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2013/2014 można pobrać i złożyć w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku (pokój C2, tel. 59 86 37 726).

Szczegółowe informacje.

Informacje pochodzą ze strony www.lebork.naszemiasto.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lęborku
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
tel. 59 86 37 726
burmistrz@um.lebork.pl
www.lebork.pl