Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci19
 • absolwenci10
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe13
 • inne5
 • sportowe10
 • artystyczne11
 • muzyczne8
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd15
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2013/2014 – Gmina Drwinia

organizator:

Urząd Gminy Drwinia

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendia szkolne 2013/2014 – Gmina Drwinia

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 w Gminie Drwinia.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekraczać 456,00 zł/ osobę w rodzinie.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Drwinia.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • którzy nie zamieszkują na terenie gminy Drwinia,
 • którzy otrzymują inne stypendia ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 złotych (rocznie).

Stypendium jest przyznawane na wniosek (wnioski  do pobrania w szkołach na terenie gminy Drwinia, w sekretariacie Urzędu Gminy Drwinia):

 • rodziców albo pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Informację pochodzą ze strony: www.drwinia.pl

Kontakt

Urząd Gminy Drwinia
Drwinia 57
32-709 Drwinia
tel. 12 284 98 21

www.drwinia.pl