Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2013/2014 – Gmina Drwinia

organizator:

Urząd Gminy Drwinia

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendia szkolne 2013/2014 – Gmina Drwinia

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 w Gminie Drwinia.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekraczać 456,00 zł/ osobę w rodzinie.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Drwinia.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • którzy nie zamieszkują na terenie gminy Drwinia,
 • którzy otrzymują inne stypendia ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 złotych (rocznie).

Stypendium jest przyznawane na wniosek (wnioski  do pobrania w szkołach na terenie gminy Drwinia, w sekretariacie Urzędu Gminy Drwinia):

 • rodziców albo pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Informację pochodzą ze strony: www.drwinia.pl

Kontakt

Urząd Gminy Drwinia
Drwinia 57
32-709 Drwinia
tel. 12 284 98 21

www.drwinia.pl