Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe32
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 w Gminie Osiek

organizator:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2011

Stypendia szkolne 2012/2013 w Gminie Osiek

W okresie od 3 do 15 września 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku (pok.13) będzie przyjmować wnioski o wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium lub zasiłek szkolny) uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osiek. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku w terminach :

 • stypendium :
 • od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół,
 • od dnia 1 października do dnia 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów,
 • zasiłek- w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć :
1) oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej) wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody,
2) zaświadczenie szkolne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,

Wszelkie dokumenty dotyczące złożenia wniosku o wypłatę stypendium szkolnego należy pobrać w GOPS Osiek pok. 13

Oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej
Oświadczenie o uzyskanym dochodzie, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12

Informacje pochodzą ze strony:www.osiek.pl

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Wolności 18
28-221 Osiek
tel. 015 867 11 04
opsosiek@poczta.onet.pl
http://www.ops-osiek.pl/