Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe62
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe14
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 w Gminie Osiek

organizator:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2011

Stypendia szkolne 2012/2013 w Gminie Osiek

W okresie od 3 do 15 września 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku (pok.13) będzie przyjmować wnioski o wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium lub zasiłek szkolny) uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osiek. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku w terminach :

 • stypendium :
 • od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół,
 • od dnia 1 października do dnia 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów,
 • zasiłek- w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć :
1) oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej) wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody,
2) zaświadczenie szkolne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,

Wszelkie dokumenty dotyczące złożenia wniosku o wypłatę stypendium szkolnego należy pobrać w GOPS Osiek pok. 13

Oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej
Oświadczenie o uzyskanym dochodzie, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12

Informacje pochodzą ze strony:www.osiek.pl

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Wolności 18
28-221 Osiek
tel. 015 867 11 04
opsosiek@poczta.onet.pl
http://www.ops-osiek.pl/