Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci35
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe22
 • artystyczne15
 • muzyczne8
 • socjalne5
 • naukowe17
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd30
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Świnoujście

organizator:

Urząd Miasta Świnoujście

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Świnoujście

Urząd Miasta Świnoujście informuje, iż w nowym roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia.

Pomoc ta będzie przyznawana w postaci stypendium szkolnego oraz  zasiłku szkolnego.

Do otrzymania pomocy o charakterze socjalnym uprawnieni są uczniowie, w rodzinie  których granica dochodu w miesiącu sierpniu br. liczona na jednego członka rodziny – nie przekracza kwoty 351,00 zł. Od 1 października 2012 r. granica dochodu uprawniająca do otrzymania pomocy o charakterze socjalnym wzrasta do kwoty 456,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie do 15 września br. w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza.
Uczniowie, którzy pobierają naukę poza Świnoujściem wnioski o przyznanie stypendium składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście. Wnioski  o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w sekretariatach szkół, w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Świnoujścia pok. 324  oraz ze strony internetowej Urzędu www.swinoujscie.pl

Kryteria udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia, będący załącznikiem do uchwały Rady Miasta Świnoujścia Nr XLI/353/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.swinoujscie.pl

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Poslkiego 1/5
72-600 Świnoujście


www.swinoujscie.pl