Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci55
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe25
 • socjalne18
 • artystyczne33
 • naukowe72
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd50
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Świnoujście

organizator:

Urząd Miasta Świnoujście

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Świnoujście

Urząd Miasta Świnoujście informuje, iż w nowym roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia.

Pomoc ta będzie przyznawana w postaci stypendium szkolnego oraz  zasiłku szkolnego.

Do otrzymania pomocy o charakterze socjalnym uprawnieni są uczniowie, w rodzinie  których granica dochodu w miesiącu sierpniu br. liczona na jednego członka rodziny – nie przekracza kwoty 351,00 zł. Od 1 października 2012 r. granica dochodu uprawniająca do otrzymania pomocy o charakterze socjalnym wzrasta do kwoty 456,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie do 15 września br. w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza.
Uczniowie, którzy pobierają naukę poza Świnoujściem wnioski o przyznanie stypendium składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście. Wnioski  o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w sekretariatach szkół, w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Świnoujścia pok. 324  oraz ze strony internetowej Urzędu www.swinoujscie.pl

Kryteria udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia, będący załącznikiem do uchwały Rady Miasta Świnoujścia Nr XLI/353/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.swinoujscie.pl

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Poslkiego 1/5
72-600 Świnoujście


www.swinoujscie.pl