Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Świnoujście

organizator:

Urząd Miasta Świnoujście

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Świnoujście

Urząd Miasta Świnoujście informuje, iż w nowym roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia.

Pomoc ta będzie przyznawana w postaci stypendium szkolnego oraz  zasiłku szkolnego.

Do otrzymania pomocy o charakterze socjalnym uprawnieni są uczniowie, w rodzinie  których granica dochodu w miesiącu sierpniu br. liczona na jednego członka rodziny – nie przekracza kwoty 351,00 zł. Od 1 października 2012 r. granica dochodu uprawniająca do otrzymania pomocy o charakterze socjalnym wzrasta do kwoty 456,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie do 15 września br. w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza.
Uczniowie, którzy pobierają naukę poza Świnoujściem wnioski o przyznanie stypendium składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście. Wnioski  o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w sekretariatach szkół, w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Świnoujścia pok. 324  oraz ze strony internetowej Urzędu www.swinoujscie.pl

Kryteria udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określa regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia, będący załącznikiem do uchwały Rady Miasta Świnoujścia Nr XLI/353/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.swinoujscie.pl

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Poslkiego 1/5
72-600 Świnoujście


www.swinoujscie.pl