Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Rzepin

organizator:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 17.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Rzepin

Do 17 września można składać wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2012/2013. Pomoc mogą otrzymać uczniowie z terenu gminy Rzepin znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń. W przypadku osób uczących się poza terenem gminy wnioski – od tego roku – przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie przy placu Ratuszowym 1. Tutaj nastąpiła zmiana. Poprzednio wnioski przyjmował Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Formularze wniosków można pobrać w szkołach na terenie gminy, w rzepińskim OPS-ie lub pobrać z Internetu.

Zgodnie z przepisami stypendium może być przyznane uczniowi zamieszkałemu na terenie gminy Rzepin, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.

Trzeba pamiętać o tym, że do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny oraz opinię dyrektora szkoły (pedagoga szkolnego, wychowawcy).

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez zwrot poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji rachunków, faktur czy dowodów wpłaty dotyczących roku szkolnego 2012/2013. Informację o tym na co można przeznaczyć stypendium znajdują się w przygotowanym katalogu wydatków (do pobrania na końcu tekstu).

Informacji w sprawie stypendiów udziela można uzyskać w siedzibie OPS-u przy pl. Ratuszowym 1 lub pod numerem tel. 95 7596 590

Wniosek o stypendium
Katalog wydatków
Regulamin określający formę i tryb przyznawania stypendium szkolnego


Informacje pochodzą ze strony
www.rzepin.net

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Ratuszowy 1
69-110 Rzepin
tel. 95 7596 490
ops@rzepin.pl