Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne4
 • naukowe29
 • inne6
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Rzepin

organizator:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 17.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Rzepin

Do 17 września można składać wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2012/2013. Pomoc mogą otrzymać uczniowie z terenu gminy Rzepin znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń. W przypadku osób uczących się poza terenem gminy wnioski – od tego roku – przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie przy placu Ratuszowym 1. Tutaj nastąpiła zmiana. Poprzednio wnioski przyjmował Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Formularze wniosków można pobrać w szkołach na terenie gminy, w rzepińskim OPS-ie lub pobrać z Internetu.

Zgodnie z przepisami stypendium może być przyznane uczniowi zamieszkałemu na terenie gminy Rzepin, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.

Trzeba pamiętać o tym, że do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny oraz opinię dyrektora szkoły (pedagoga szkolnego, wychowawcy).

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez zwrot poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji rachunków, faktur czy dowodów wpłaty dotyczących roku szkolnego 2012/2013. Informację o tym na co można przeznaczyć stypendium znajdują się w przygotowanym katalogu wydatków (do pobrania na końcu tekstu).

Informacji w sprawie stypendiów udziela można uzyskać w siedzibie OPS-u przy pl. Ratuszowym 1 lub pod numerem tel. 95 7596 590

Wniosek o stypendium
Katalog wydatków
Regulamin określający formę i tryb przyznawania stypendium szkolnego


Informacje pochodzą ze strony
www.rzepin.net

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
pl. Ratuszowy 1
69-110 Rzepin
tel. 95 7596 490
ops@rzepin.pl