Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Poznań

organizator:

Poznańskie Centrum Świadczeń

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Poznań

Stypendia szkolne dla uczniów

Kandydat ubiegający się o stypendium składa następujące dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
 • w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia kserokopia dowodu osobistego ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia,
 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy – zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
 • w przypadku korzystania z pomocy MOPR zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
 • oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne.


Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.
Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych, a także druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 w godzinach:

 • Poniedziałek: od 7:30 do 16:00
 • Wtorek, Środa, Czwartek: od 7:30 do 15:30
 • Piątek: od 7:30 do 15:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (61) 646-33-44.

Wnioski należy złożyć w terminie od dnia 01.07.2012r. do dnia 15.09. 2012r. w Poznańskim Centrum Świadczeń lub przesłać drogą pocztową na adres Centrum.

W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie od dnia 01.07.2012r. do dnia 15.10.2012r. w Poznańskim Centrum Świadczeń lub przesłać drogą pocztową na adres Centrum.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.poznan.pl

Kontakt

Poznańskie Centrum Świadczeń
ul. Wszystkich Świętych 1
61-843 Poznań
tel. 61 646 33 44
swiadczenia@pcs-poznan.pl
www.bip.poznan.pl