Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Ostrołęka

organizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrołęce

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Ostrołęka

Stypendia szkolne 2012/2013 – Ostrołęka

Od 16 sierpnia można pobierać druki wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013.

Druki wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania będą dostępne w Punkcie Informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Gen. J. Hallera 12 w Ostrołęce (w dni powszednie od godziny 9:00 do godziny 15:00) oraz na stronie internetowej www.mopr.ostroleka.pl w zakładce Stypendia socjalne.

Wnioski o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Ostrołęki można składać od 1 do 15 września 2012 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00 w siedzibie MOPR przy ul. Gen. J. Hallera 12 w pokoju 8A (I piętro) lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do 15 października.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2012 r. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2012 r. i od stycznia do czerwca 2013 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2012 r. i od stycznia do czerwca 2013 r.

Przy tej edycji kwalifikowane będą faktury, rachunki, dowody KP potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:

 • I transza – od 1 września 2012 r. do 7 grudnia 2012 r. oraz uwzględnione zostaną faktury i rachunki wystawione od 1 lipca 2012 r. za podręczniki i przybory szkolne wymienione w „Wydatkach kwalifikowanych” od nr 1 do nr 8,
 • II transza – od 1 stycznia 2013 r. do 14 czerwca 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony www.nowaostroleka.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrołęce
ul. Gen. J. Hallera 12
07-400 Ostrołęka
tel. 29 764 4130
sekretariat@mopr.ostroleka.pl
www.nowaostroleka.pl