Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • socjalne10
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Miejskiej Koło

organizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Miejskiej Koło

Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koło

STYPENDIA SZKOLNE: Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole, ul. Dąbska 40 pok. Nr 4, tel. (063) 26 19 905, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30 w terminie do 15 września 2012 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2012 r.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Koło.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

1. Uczniom klas zerowych,

2. Uczniom którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Koło

3. Uczniom którzy otrzymują inne stypendia ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. Rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

2. Pełnoletniego ucznia,

3. Dyrektora szkoły.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o dochodach oraz pobieraniu nauki (szczegóły na stronie internetowej mops.kolo.bipst.pl).

Wniosek do pobrania dostępny poniżej.

Informacje pochodzą ze strony mops.kolo.bipst.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dąbska 40
62-600 Koło
tel. 63 26 19 905
mops@kolo.pl
www.mops.kolo.bipst.pl