Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci52
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe32
 • inne8
 • artystyczne44
 • socjalne19
 • naukowe89
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Miejskiej Koło

organizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Miejskiej Koło

Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koło

STYPENDIA SZKOLNE: Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole, ul. Dąbska 40 pok. Nr 4, tel. (063) 26 19 905, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30 w terminie do 15 września 2012 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2012 r.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Koło.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

1. Uczniom klas zerowych,

2. Uczniom którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Koło

3. Uczniom którzy otrzymują inne stypendia ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. Rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

2. Pełnoletniego ucznia,

3. Dyrektora szkoły.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o dochodach oraz pobieraniu nauki (szczegóły na stronie internetowej mops.kolo.bipst.pl).

Wniosek do pobrania dostępny poniżej.

Informacje pochodzą ze strony mops.kolo.bipst.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dąbska 40
62-600 Koło
tel. 63 26 19 905
mops@kolo.pl
www.mops.kolo.bipst.pl