Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie98
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne47
 • naukowe114
 • inne18
 • socjalne26
 • sportowe46
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd87
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Miejska Górka

organizator:

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Miejska Górka

Urząd Miejski w Miejskiej Górce informuje , że od dnia 20 sierpnia 2012 roku do dnia 15 września 2012 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 ( w przypadku kolegiów termin składania wniosków jest do dnia 15 października 2012 roku ).

Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w pokoju nr 17.

Druki wniosków dostępne są w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Miejskiej Górce ( ul. Rynek 33, pokój nr 17 ) lub do pobrania ze strony internetowej:   www.miejska-gorka.pl

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży  upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu zakończenia jego realizacji tj. do ukończenia 18 roku życia,
 • słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium przysługuje uczniowi, gdy dochód netto w jego rodzinie na jedną osobę nie przekracza 351 zł zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jeśli składa się wniosek w miesiącu sierpniu to dochód powinno wykazać się z miesiąca lipca, a jeśli w miesiącu wrześniu to z miesiąca sierpnia.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o potwierdzeniu prawa lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określające wysokość dochodu na osobę w rodzinie (wymagane tylko wtedy, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i nie przedkłada innych zaświadczeń o wysokości osiągniętego dochodu),
 • dokument potwierdzający kwotę świadczonych/otrzymywanych alimentów,
 • zaświadczenia o pobieranych pobieranych zasiłkach stałych z pomocy społecznej, zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłków rodzinnych, zasiłkach pielęgnacyjnych i świadczeniu pielęgnacyjnym, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz innych stypendiach o charakterze socjalnym pobieranych ze środków publicznych,
 • odcinek renty/emerytury, lub decyzja organu rentowego,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,
 • zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczych,
 • oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 • zaświadczenie lub nakaz płatniczy potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego,
 • inne (np. dochód z wynajmu mieszkania).

Informacje pochodzą ze strony www.miejska-gorka.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. 65 54 74 507
urzad@miejska-gorka.pl
www.miejska-gorka.pl