Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Gmina Jasienica Rosielna

organizator:

Gmina Jasienica Rosielna

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Gmina Jasienica Rosielna

W terminie do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jasienica Rosielna

Dochód na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, uprawniający do stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty netto 351 zł w miesiącu wrześniu  i 456 zł od października br.

Do obliczania  dochodu na osobę w rodzinie , uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy  o pomocy społecznej.
Do wniosku  o przyznanie  stypendium należy dołączyć  zaświadczenia lub oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,  o wysokości dochodów członków rodziny  zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku  utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek  został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

 • o wysokości wynagrodzenia za pracę zawierająceo
 • o wielkości gospodarstwa rolnego( dochód 207 zł/ha przeliczeniowy ,a od października 250zł/ha przeliczeniowy)
 • o wysokości rent, emerytur, świadczeń przedemerytalnych
 • o wysokości dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
 • o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • o wysokości  świadczeń z pomocy społecznej,
 • o wysokości dochodów z pracy dorywczej,
 • o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy
 • o wysokości  innych stypendiów.

Informacje pochodzą ze strony www.jasienicarosielna.pl

Kontakt

Gmina Jasienica Rosielna
Jasienica Rosielna 240
36-220 Jasienica Rosielna
tel. 13 430 60 33
urzad@jasienicarosielna.pl .
www.jasienicarosielna.pl