Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Gliwice

organizator:

Urząd Miasta Gliwice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Gliwice

Stypendia szkolne dla uczniów z Gliwic

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą od 1 sierpnia ubiegać się o przyznanie im pomocy materialnej w postaci stypendiów szkolnych.

Wnioski stypendialne należy składać w Wydziale Edukacji UM (na drugim piętrze Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września.

Końcowy termin przyjmowania wniosków wynika z Ustawy o systemie oświaty i nie może ulec zmianie.

Stypendia mogą zostać przyznane uczniom w wieku od 6 – 7 lat (od klasy pierwszej szkoły podstawowej) do 24 lat (słuchacze szkół dla dorosłych), z przeznaczeniem na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (w tym zakup podręczników, pomocy naukowych itp.),
 • pokrycie kosztów związanych z kształceniem się poza miejscem zamieszkania (tzn. poza Gliwicami).

Pomoc jest przyznawana w formie finansowej na pokrycie udokumentowanych wydatków (rachunki imienne, faktury) do wysokości przyznanego stypendium, które wynosi od 82 zł do 100 zł miesięcznie, w zależności od okoliczności występujących w rodzinie (wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność itd.).

Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 351 zł netto. Jest to jedyne kryterium przyznania stypendium.

Dostarczone do Wydziału Edukacji UM dokumenty muszą obrazować dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

W większości przypadków stypendia będą wypłacane w szkołach (jeśli tylko uczniowie mieszkają i uczą się na terenie Gliwic). Do rozliczania stypendiów na rok szkolny 2012/2013 będą honorowane rachunki/faktury z datą zakupu od 1 lipca pod warunkiem, że zakup będzie zgodny ze szkolnym katalogiem wydatków refundowanych w ramach stypendium.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony sp7gliwice.pl

Kontakt

Urząd Miasta Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

boi@um.gliwice.pl
sp7gliwice.pl