Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie84
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne40
 • naukowe102
 • inne18
 • sportowe39
 • socjalne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie3
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Dolsk

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Dolsk

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Dolsk na rok szkolny 2012-2013

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?
Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokich, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Kto może otrzymać stypendium szkolne:

 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin: w których występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
 2. Aktualnie miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 351,- zł.
 3. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk – pokój nr 7, w szkołach podstawowych i Gimnazjum w Dolsku.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać do 15 września 2012 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk – pokój nr 7, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2012 roku.

Wniosek również można pobrać poniżej

Informacje pochodzą ze strony
www.dolsk.pl

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk
tel. 61 28 25 001
umig@dolsk.pl
www.dolsk.pl